Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s slovaškim ministrom za okolje Milanom Chrenkom. Govorila sta o stanju po poplavah in potrebni pomoči.

Ljubljana, 29. avgust – Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s slovaškim ministrom za okolje Milanom Chrenkom. Govorila sta o stanju po poplavah in potrebni pomoči.

Minister Brežan je slovaškemu kolegu predstavil razvoj dogodkov, aktivnosti na terenu in interventne zakonodajne spremembe. Po ukrepih za zagotavljanje pretočnosti, stabilizacije brežin in čiščenja naplavin, je predviden začetek sanacije poškodovane vodnogospodarske infrastrukture in brežin vodotokov ter kasneje izgradnja novih vodnogospodarskih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Direktorica direkcije za vode mag. Neža Kodre je izpostavila potrebe, ki se pojavljajo na terenu, in ministru Chrenku prenesla potrebo po dodatni pomoči pri intervencijah na vodotokih.

 

Minister Chrenko je predstavil nabor inženirskega znanja in mehanizacije, ki ga premorejo slovaška državna podjetja, in jih ponudil v morebitno bodočo pomoč. Preko EU mehanizma Slovaška že pomaga s štirimi stroji za izkopavanje in štirimi tovornjaki z ekipami v Rečici ob Savinji. Dodatno je preko EU mehanizma prispevala 20 razvlažilnikov zraka. Minister Chrenko je izrazil pripravljenost za dodatno pomoč na podlagi predstavljenih potreb.

 Ob koncu srečanja je slovaškega ministra zanimala slovenska praksa upravljanja velikih zveri. Minister Brežan mu je predstavil izzive sobivanja z velikimi zvermi, uravnavanja populacije in njihove zaščite.

VIR: MNVP