Okolje

SLOVENIJA MED NAJBOLJ BIOTSKO PESTRIMI DRŽAVAMI V EVROPI

V prihodnjih dneh obeležujemo kar tri pomembne dneve, povezane z naravo - evropski dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj).

Okolje

DAN ZA PODNEBJE 2022 – ZAVEDANJE O NUJNOSTI BLAŽENJA PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJA NANJE

Slovenija je pri doseganju zastavljenih podnebnih ciljev pred velikimi izzivi.

Okolje

OHRANIMO PTICE SELIVKE

V soboto, 14. maja, obeležujemo Svetovni dan ptic selivk

Okolje

SPREMEMBA JAVNIH RAZPISOV ZA SISTEM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE IN VODOVODNE SISTEME

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v Uradnem listu RS objavilo spremembi dveh javnih razpisov - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev

Okolje

UPRAVLJANJE Z DIVJADJO SE NE SPREMINJA

Glede na zapise v medijih v zvezi s predpisi in lastništvom divjadi Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da se upravljanje z divjadjo v ničemer ne spreminja.

Okolje

PODPISANO PISMO O NAMERI ZA PROJEKT GOSPODARSKO LOGISTIČNEGA SREDIŠČA FENIKS

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter župan Občine Brežice Ivan Molan so podpisali pismo o nameri

Loading...