Okolje

Šola za podnebne ukrepe v Alpah

V Bohinju se je danes začela dvodnevna mednarodna konferenca o izobraževanju za podnebne spremembe, ki jo v okviru predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje organizira Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Okolje

Dolenjsko-posavska gazela je podjetje Riko Ekos

Gazela dolenjsko-posavske regije za leto 2023 je podjetje Riko Ekos iz Loškega Potoka. Družinsko podjetje je svojo pot začelo s proizvodnjo opreme za vzdrževanje cest, nato pa poslovanje nadgradilo z izdelavo opreme za vzdrževanje letaliških stez in nazadnje še s proizvodnjo strojev za predelavo odpadkov.

Okolje

Sprožitev predloga novele Zakona o varstvu okolja izziva številne pomisleke

Nedavno so nevladne organizacije, vključno z Inštitutom 8. marec, društvom Eko Anhovo in Dolino Soče ter Civilno iniciativo Danes, vložile podpise za predlog novele Zakona o varstvu okolja v državni zbor.

Okolje

»Ena ključnih prioritet je vsekakor urejanje vodotokov in zagotavljanje pretočnosti«

V občinah na Koroškem, kjer intenzivno odpravljajo posledice škode, ki jo je povzročila avgustovska ujma, se danes mudi Vlada Republike Slovenije. Razmere na terenu si je ogledal tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Okolje

Pristopi za dosego krožnega gospodarstva in primeri dobrih praks – ESG 182

V zadnjih štiridesetih letih je bil sprejet širok spekter okoljske zakonodaje, ki danes predstavlja najizčrpnejši sodobni sklop standardov na svetu – okoljsko pravo Evropske unije (EU), poznano tudi kot okoljski pravni red, namreč skupaj sestavlja preko 500 direktiv, uredb in sklepov.

Okolje

Slovenija se mora uvrstiti med vodilne evropske inovatorke – ESG 182

Prof. dr. Gregor Anderluh, doktor bioloških znanosti, direktor Kemijskega inštituta, je kot predsednik koordinacije samostojnih neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov (KOSRIS) podpisal dogovor o sodelovanju med gospodarstvom, znanostjo, politiko in akademsko sfero.

Loading...