Kmetijstvo

Sledljivost ekološko pridelanega govejega mesa v prehranski verigi

Z zaključno konferenco se je 22. novembra uspešno sklenil Evropsko financiran projekt EIP - EKOPAKT. Model sledljivosti EKOPAKT, ki smo ga zasnovali, vključuje ključne podatke o dogodkih v preskrbovalni verigi, ki omogočajo, da lahko proizvodom sledimo od hleva do vilic.

Kmetijstvo

Nov način znižanja trošarine za gorivo po 1. 1. 2023

Za leto 2022 se uveljavlja vračilo trošarine za gorivo z elektronskim vlaganjem zahtevkov kot do sedaj. S 1. 1. 2023 pa se uvaja nov sistem takojšnjega uveljavljanja znižanja trošarine že pri nakupu goriva za kmetijstvo.

Kmetijstvo

Tudi kmečkim zavarovancem pripada pravica do dela s krajšim delovnim časom

Kmečki zavarovanci, torej osebe, ki so v socialna zavarovanja vključene iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, lahko uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva otroka.

Kmetijstvo

37. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Na Bledu poteka že 37. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja.

Kmetijstvo

Možne digitalne rešitve izzivov slovenskega podeželja

Prebivalstvo, ki živi na podeželju, se v primerjavi s prebivalci urbanih območij sooča s tveganjem revščine ali socialne izključenosti.

Kmetijstvo

SREDSTVA VLADE ZA ŽIVINOREJCE NISO POMOČ, TEMVEČ MILOŠČINA

Vlada je včeraj sprejela odlok o finančni pomoči kmetom zaradi izpada krme, ki je bil posledica letošnje suše.

Loading...