V Trbovljah smo včeraj uradno zaključili projekt, ki bo obstoječim in novonastalim prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej


ZPI
V Trbovljah smo včeraj uradno zaključili projekt, ki bo obstoječim in novonastalim prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej, hkrati pa poskrbel, da bodo ta podjetja imela prostor, v katerem bodo skrbela za razvoj.

Zasavski podjetniški inkubator bo omogočal ustvarjanje novih podjemov preko zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tudi novoustanovljenih t. i. »start-up« podjetij. Takšno okolje ustvarja dobro klimo za razvoj podjetništva, širi zavedanje o novih poslovnih priložnostih, dodaja vrednost podjetni inovativnosti ter krepi storitve podjetniškega podpornega okolja.

»Gre za edini podjetniški inkubator v zasavski regiji, ki je v 100 % javni lasti. Zasnovali smo ga skupaj s tistimi, ki ga potrebujejo – z mladimi podjetniki in start-upi,« je ob podpisu pogodbe za začetek del lani maja povedala trboveljska županja Jasna Gabrič.

Projekt je zasnovan tudi z vizijo izboljševanja potenciala internacionalizacije podjetij, kar pomeni, da v nadaljnjih fazah razvoja pričakujemo povečanje števila novih delovnih mest tako iz lokalnih okolij kot tudi iz tujine.

Projekt poganja vizija širšega družbenega vpliva in odgovarja na družbene izzive sodobnega časa. Sodbujanje regionalnega gospodarskega razvoja je ključnega pomena za razvoj občine Trbovlje in Zasavske regije kot celote.
»Zasavje je bilo vedno znano po inovativnih in delovnih ljudeh. V največje veselje nam je, da smo začeli v naši dolini dihati kot eno in da je tudi občina ob podpori MGRT in EU naredila res ogromen korak in investirala v Zasavski podjetniški inkubator, ki pomeni bistveni preskok v širjenju ponudbe mesta,« je povedal dr. Jure Knez. »V Dewesoftu smo ponosni, da lahko sodelujemo z Občino Trbovlje v projektu javno-zasebnega partnerstva. Vizijo projekta poganja družbeno-odgovorna vloga spodbujanja lokalnega podjetništva z visoko dodano vrednostjo in izobraževanja mladih. Trbovlje ima potencial, da z dobrim povezovanjem med lokalnim znanjem, šolsko infrastrukturo in podporo lokalne skupnosti postane slovenska Silicijeva dolina. To bi imelo na Zasavsko regijo učinke izjemnih razsežnosti. Korak za korakom postaja Trbovlje mesto podjetnikov. Mesto vizionarjev. Mesto akrobatov. Ob ustvarjanju razvojno prebojnih podjetij bomo zagotovili, da bodo mladi ostajali v kraju in regiji, še več, lahko sprožimo val priseljevanja iz drugih slovenskih regij in tujine, kar pa za kraj predstavlja najpomembnejši – multiplikativen učinek.«

O pomembnosti Zasavskega podjetniškega inkubatorja pa priča tudi prisotnost ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matjaža Hana, na včerajšnjem odprtju. "Zasavje je resda druga najmanjša regija v Sloveniji in na repu slovenskih regij po bruto domačem proizvodu na prebivalce, a vzemimo to kot izziv, kot priložnost. Ravno vi imate ogromen potencial, da statistike vaše regije ključno izboljšate. Trbovlje vidim kot dolino znanja. Da na znanje stavite in ga s pridom prenašate na trg, pa sta jasen pokazatelj ravno Katapult in Zasavski podjetniški inkubator – vloga podjetja Dewesoft ter dr. Kneza v tem sodelovalnem procesu je nadvse dragocena. Kar vidim danes tu, je prototip tega, kako si predstavljam pot do višje dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, zato me veseli, da je država z 1,6 milijona evrov podprla Zasavski podjetniški inkubator. Verjamem, da bo ta kmalu našel svoje mesto v Mreži subjektov inovativnega okolja. Ta je namreč za številne inovativne posameznike, start-up in scale-up podjetja odskočna deska oziroma katapult v resen posel."

Zasavski podjetniški inkubator je industrijski objekt namenjen kovinski industriji - rezanju, oblikovanju in varjenju kovin. Umeščen je v obstoječ industrijski kompleks v Knezdolu v Gabrskem. Prostor za izgradnjo novega objekta je bil pridobljen z rušitvijo starega opuščenega in dotrajanega proizvodnega objekta.

»Uspelo nam je narediti dodano vrednost na področju zgornjega dela Trbovelj in zgornje industrijske cone v okolici bivše Iskre in Dewesofta in menim, da prav lepo dopolnjuje vsebine, ki so se začele v zadnjih letih tam razvijati, tako, da smo lahko upravičeno ponosni! Tam bodo najboljši stroji, zelo učinkovit laser – tak, ki ga daleč naokoli ni, na voljo bo tudi druga oprema in pisarniški prostori kot podpora delovanju v skupnem industrijskem obratu,« še pove Gabričeva.

Aktivnosti Zasavskega podjetniškega inkubatorja potekajo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »3 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.050.109,83 EUR, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.230.783,75 EUR, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 410.261,25 EUR in lastna sredstva občine 409.064,83 EUR.Vir: Občina Trbovlje/Dewesoft