V ponedeljek, 14. novembra 2022, se je pričela rekonstrukcija ceste Grosuplje - Veliko Mlačevo, od železniške proge in vse do razcepa za Veliko Račno.

V ponedeljek, 14. novembra 2022, se je pričela rekonstrukcija ceste Grosuplje - Veliko Mlačevo, od železniške proge in vse do razcepa za Veliko Račno. Dela so se pričela iz smeri Grosupljega, trenutno se izvaja rušenje obstoječe voziščne konstrukcije.
Cesta, v dolžini cca. 2.000 m, bo tako dobila novo voziščno konstrukcijo, zgradil pa se bo tudi nov obojestranski pločnik, križišče s cesto proti Veliki Račni se bo preuredilo v krožišče, uredila se bodo tudi nova avtobusna postajališča.
Cesta Grosuplje - Veliko Mlačevo pa bo dobila tudi nove ločene površine za kolesarje. Te bodo hkrati del načrtovane državne kolesarske povezave Ljubljana-Škofljica-Žužemberk-Novo mesto.
Veliko Mlačevo bo tako, kot zaledno naselje Grosupljega, z njim povezano tudi s pločnikom in kolesarsko stezo.
Jana Roštan

VIR: Občina Grosuplje