57. MEDNARODNI SLIKARSKI EX-TEMPORE
57. MEDNARODNI SLIKARSKI EX-TEMPORE 
27. avgust‒3. september 2022
                                                                 
Ex-tempore Piran je eden najpomembnejših likovnih dogodkov v slovenski Istri,  prepoznaven po svojem tekmovalnem značaju in dolgi tradiciji. Udeležujejo se ga akademsko formirani ustvarjalci, mladi likovniki in ljubitelji slikarstva, ki prihajajo iz Slovenije in različnih, predvsem sosednjih držav. 
 
V Obalnih galerijah Piran želimo, da bi tudi letošnjo edicijo zaznamovala udeležba mladih; njim je že vrsto let namenjena tudi posebna nagrada v obliki osebne razstave v piranski Galeriji Herman Pečarič. 
Mednarodna strokovna žirija v sestavi Riccardo Caldura, direktor Akademije lepih umetnosti v Benetkah (Italija), Vadim Fiškin, umetnik, znanstvenik, gostujoči profesor na Kunstuniversität (2006-2007) v Linzu in profesor na Univerzi za umetnost in oblikovanje v Karlsruheju v letih 2012-2018 (Slovenija) in Jerica Ziherl, umetnostna zgodovinarka in ravnateljica / kustosinja / v Muzeju Lapidarium v Novigradu (Hrvaška), bo opravila izbor slik za razstavo v Mestni galeriji Piran in Galeriji Monfort Portorož ter podelila  še druge vabljive nagrade, med temi vrsto odkupnih in najvišjo, grand-prix. 

 
Slovesna podelitev nagrad ob zaključku s kulturnim programom bo v soboto, 3. 9. 2022, ob 20.30 na Tartinijevem trgu v Piranu. 
 
Veselimo se vašega odziva in nasvidenje v Piranu!
 
Obalne galerije Piran
 
 
57. EX-TEMPORE INTERNAZIONALE DI PITTURA 
27 agosto‒3 settembre 2022
                                                 
Ex-tempore Pirano è uno degli eventi artistici più importanti dell'Istria slovena, riconoscibile per il suo carattere competitivo e la sua lunga tradizione. Vi partecipano artisti di formazione accademica, giovani artisti e amanti della pittura, che provengono dalla Slovenia e da vari paesi, soprattutto quelli limitrofi. 
 
Nelle Gallerie costiere Pirano, vogliamo che anche l'edizione di quest'anno sia caratterizzata dalla partecipazione dei giovani; per loro da molti anni c'è anche un premio speciale sotto forma di una mostra personale alla Galleria Herman Pečarič di Pirano.
La giuria internazionale di esperti composta da Riccardo Caldura, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia (Italia), Vadim Fiškin, artista, scienziato, guest professor presso la Kunstuniversität di Lienz (2006-2007) e professore presso la Karlsruhe University of Arts and Design dal 2012 al 2018 (Slovenia) e Jerica Ziherl, storica dell'arte e direttrice / curattrice / nel Museo Lapidarium di Cittanova (Croazia) selezionerà le opere per la mostra alla Galleria Civica Pirano e alla Galleria Monfort Portorose e assegnerà altri premi acquisto, tra cui il premio  più importante, grand-prix. 

 
La cerimonia di premiazione col programma culturale avrà luogo sabato 3 settembre 2022, alle ore 20.30, in Piazza Tartini a Pirano.
 
Vi attendiamo numerosi, arrivederci a Pirano!
 
Gallerie costiere Pirano
 

57th INTERNATIONAL PAINTING EX-TEMPORE 
27 August‒3 September 2022
                                            
Ex-tempore Piran is one of the most important art events in Slovenian Istria, recognizable for its competitive character and long tradition. It is attended by academically formed artists, young artists and lovers of painting alike, who come from Slovenia and various other, especially neighboring, countries.
 
The Piran Coastal Galleries would like this year's edition to be marked by the participation of young people. There is also a special Young Author Prize award in the form of a personal exhibition at the Herman Pečarič Gallery in Piran.
 
An international expert jury consisting of Riccardo Caldura, director of the Academy of Fine Arts in Venice (Italy), Vadim Fiškin, artist, scientist, guest professor at Kunstuniversität Linz (2006-2007) and professor at Karlsruhe University of Arts and Design from 2012 to 2018 (Slovenia) and Jerica Ziherl, art historian and director/curator at the Lapidarium Museum in Novigrad (Croatia) will select paintings for the exhibition at the Piran City Gallery and the Monfort Gallery in Portorož, and award other alluring prizes, including a series of redemption awards and the highest prize of Ex-tempore, the grand prix.
The award ceremony at the end of the cultural program will take place on Saturday, September 3, 2022, at 8.30 pm on Tartini Square in Piran.
We look forward to your participation and you are most welcome to join us in Piran!
 

Piran Coastal Galleries
___________________

PR Obalne galerije