Občane obveščamo o novem pozivu Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov z oznako 70OB23. Poziv nadomešča dosedanji 67OB22. Vse vloge za kredit je potrebno pripraviti v skladu z novim pozivom, ki je celo ugodnejši od predhodnega.

Občane obveščamo o novem pozivu Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov z oznako 70OB23. Poziv nadomešča dosedanji 67OB22. Vse vloge za kredit je potrebno pripraviti v skladu z novim pozivom, ki je celo ugodnejši od predhodnega.

Spremenljiva obrestna mera se je znižala za 0,3 %, po novem pa ima občan možnost izbrati fiksno obrestno mero. Občan lahko izbira med spremenljivo obrestno mero, ki je določena kot trimesečni EURIBOR + 1,0 %, in fiksno obrestno mero v višini 2,8 %. Trenutno je varianta zaradi nižje obrestne mere precej ugodnejša.
Nov javni poziv, tako kot predhodni, omogoča tudi sočasno pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude. Več informacij poiščite na spletni strani eko sklada, kjer se lahko tudi naročite za energetsko svetovanje.

Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže Ensvet

VIR: Občina Radovljica