Po prvem razpisu za zbiranje predlogov za podporo pripravljalnim študijam za čezmejne projekte s področja obnovljivih virov energije (OVE) je Evropska komisija s podporo Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) objavila drugi razpis za pridobitev statusa čezmejnih projektov

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
arhiv CINEA
Po prvem razpisu za zbiranje predlogov za podporo pripravljalnim študijam za čezmejne projekte s področja obnovljivih virov energije (OVE) je Evropska komisija s podporo Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) objavila drugi razpis za pridobitev statusa čezmejnih projektov s področja OVE.

Na prvem razpisu, ki je bil objavljen lani, so bili izbrani trije projekti, ki so pomembni za skupno sedem držav članic. To so hibridni vetrni park na morju, ki je pomemben za Estonijo in Latvijo, čezmejno omrežje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri med Nemčijo in Poljsko ter projekt proizvodnje obnovljive električne energije v Italiji, Španiji in Nemčiji za pretvorbo, transport in uporabo zelenega vodika na Nizozemskem in v Nemčiji.

Ta razpis je še posebej pomemben, ker je uradni status čezmejnega projekta na področju OVE pogoj za upravičenost do finančne podpore iz mehanizma CEF in bo lahko zagotovil dodatne koristi, kot so: večja prepoznavnost, večja zanesljivost za vlagatelje in močnejša podporo držav članic EU.

Na razpis se lahko prijavi projekte, ki spodbujajo čezmejno sodelovanje v sektorju OVE, bodisi med državami članicami EU bodisi med državami članicami EU in državami izven EU. Razpis zajema tudi projekte, ki bodo olajšajo integracijo OVE s pomočjo shranjevanja energije in prispevali tako k strateškemu prevzemu inovativnih tehnologij OVE kot tudi k dolgoročni strategiji EU za razogljičenje.

Kot je znano, je bila za obdobje financiranja 2021–2027 v energetskem delu revidiranega programa Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) uvedena nova kategorija upravičenih projektov do financiranja iz tega mehanizma, in sicer čezmejni projekti s področja OVE. 

Financiranje iz tega mehanizma dopolnjuje druge možnosti EU za financiranje projektov s področja OVE, s posebnim poudarkom na čezmejnem sodelovanju za optimizacijo nacionalnih prizadevanj za izrabo obnovljive energije in povečanjem zanesljivosti oskrbe z energijo.
Prijava projektov je z oddajo vloge preko namenske platforme mogoča do 3. maja.

VIR: Naš Stik