Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, obvešča lastnike gozdov ter vse ostale zainteresirane posameznike in organizacije, da je javno razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Jelovica za obdobje 2022 - 2031.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, obvešča lastnike gozdov ter vse ostale zainteresirane posameznike in organizacije, da je javno razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Jelovica za obdobje 2022 - 2031.
 
Javna razgrnitev bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled , Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled , od 8.12.2023 do 21.12.2023, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
VIR: Občina Radovljica