V okviru projekta LIFE Lynx, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, je bilo objavljeno drugo poročilo o spremljanju doselitev risov v Sloveniji in na Hrvaškem.

Ljubljana, 21. 1. 2022 - V okviru projekta LIFE Lynx, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, je bilo objavljeno drugo poročilo o spremljanju doselitev risov v Sloveniji in na Hrvaškem. S pomočjo različnih metod spremljanja stanja so ugotovili, da je bilo v sezoni 2020/2021 na območju slovenskih Dinaridov prisotnih vsaj 24 odraslih risov, kar je malenkost več kot v preteklem obdobju. Dodatnih pet risov ima svoje teritorije na območju slovenskega dela Alp, kamor so jih doselili aprila lani.

V okviru projekta LIFE Lynx so do sedaj v naravo izpustili trinajst risov; štiri na Hrvaškem in devet v Sloveniji. Vse doseljene rise spremljajo s pomočjo globalnega sistema pozicioniranja (GPS) telemetričnih ovratnic, s katerimi ugotavljajo, kako se risi vključujejo v populacijo. Rise na 4000 kvadratnih kilometrov (km2) velikem območju v Sloveniji spremljajo tudi s pomočjo 76 lovcev in z več kot 200 avtomatskimi kamerami. Parjenje v sorodstvu je največja grožnja našim risom, zato spremljajo stanje populacije tudi s pomočjo genetskih analiz. Te kažejo, da so z doselitvami risov zaustavili slabšanje genetskega stanja populacije.
V obdobju 2020/2021 so skupno v Sloveniji zabeležili pet legel risjih mladičev na območju Dinaridov, kar je več kot v prejšnjem obdobju. V letu 2021 so prvo leglo risov zabeležili tudi v Julijskih Alpah. Risinja Aida, ki so jo konec aprila lansko leto skupaj s še štirimi risi izpustili na območju Gorenjske, je skotila tri mladiče. V okviru projekta LIFE Lynx so izvedli tudi javnomnenjsko raziskavo, ki kaže, da ima slovenska javnost pozitivno stališče do risa. Doselitvi in ohranitvi risov v naših gozdovih so naklonjeni zlasti lovci in splošna javnost.

PR: MOP