Gospodarstvo

V NEPN pogrešamo oceno potrebnih investicij

»Čeprav sedanji NEPN obravnava obdobje do leta 2030, bi bilo s strani vseh nas neodgovorno do prihodnjih generacij, v kolikor se ne bi v tem dokumentu opredelili tudi do potreb in projekcij, ki presegajo trenutno desetletje. Strateške odločitve in investicije, ki jih snujemo danes, bodo imele dolgoročen učinek, česar ne moremo opravičevati z birokratsko določenimi roki.

Gospodarstvo

Generalna direktorica GZS na slovensko-korejskem forumu: V Sloveniji potrebujemo energetski miks nizkoogljičnih virov

V okviru priprav na izgradnjo Jedrske elektrarne Krško 2 smo v Sloveniji gostili že tretjo delegacijo enega od potencialnih graditeljev.

Gospodarstvo

O’KASHA – inovacija na osnovi okare na poti v Pariz

Na tekmovanju ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2024 je zmagala ekipa Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z izdelkom O´Kasha. Tekmovanje s področja razvoja inovativnih živilskih izdelkov je že 16. leto zapored organizirala Gospodarska zbornica Slovenije. Tekmovanja sta se udeležili dve ekipi, ki sta predstavili svoja izdelka Bucky in O’kasha.

Lokalno

25 LET DRUŠTVA PODEŽELSKE MLADINE KALČEK

Minulo nedeljo je Društvo podeželske mladine Kalček, s tekmovanjem z BCS kosami in demonstracijo kmetijske opreme, obeležilo 25 letnico delovanja.

Kmetijstvo

Odločitve s 108. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 108. seji obravnavala in sprejela 3 točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Energetika

Energetski koncept lokalnih sončnih skupnosti

Družba GEN-I je na Bledu predstavila svoj energetski koncept lokalnih sončnih skupnosti, ki prinaša trajnostno rešitev za energetsko samozadostnost, zmanjševanje stroškov in trajnostni razvoj. Na strokovni konferenci so zbrani predstavniki občin in javnih organizacij prisluhnili izkušnjam, pridobljenim po zagonu prve sončne skupnosti v Ajdovščini.

Energetika

Ustanovljena prva neto ničelna akademija

Evropska komisija je ustanovila evropsko akademijo za sončno energijo, prvo v vrsti akademij EU, ki bodo ustanovljene v skladu z aktom o neto ničelni industriji, da bi vzpostavile potrebna znanja in spretnosti vzdolž vrednostnih verig neto ničelnih tehnologij.

Energetika

Zamik začetka novega načina obračunavanja omrežnine terja spremembe prispevka OVE in SPTE

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE.

Energetika

Krška kotlina potresno primerna za gradnjo JEK2

raziskav, ki kažejo, da je območje primerno za gradnjo jedrske elektrarne. Študije potresne varnosti so vključene v gradivo, ki ga v družbi pripravljajo za objavo pred jesenskim posvetovalnim referendumom o JEK2.

Energetika

Elektro Celje brez državne pomoči po lanskih poplavah

Pri družbi Elektro Celje so umaknili vlogo za državno pomoč iz sredstev proračuna za odpravo posledic škode v gospodarstvu, nastale zaradi poplav v avgustu 2023.