Vam je potekla veljavnost evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, jutri pa se že odpravljate na pot?

 Preko spleta naročite novo in takoj prejmite certifikat (v pdf), ki je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico in ima omejeno obdobje veljavnosti največ 90 dni. S certifikatom lahko uveljavljate zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini na enak način kot z evropsko kartico. A ne pozabite, da izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo certifikat le v papirni obliki.

ZZZS je vzpostavil novo spletno rešitev za naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Dostop do spletne strani za oddajo naročila evropske kartice je enak kot do zdaj. Glavne novosti spletnega naročila evropske kartice:
- takojšnja povratna informacija o uspešnosti izvedenega naročila;
- ob uspešno oddanem naročilu evropske kartice se samodejno generira certifikat v PDF obliki, ki ga oseba prejme po e-pošti, skupaj s pripadajočim spremnim dopisom (certifikat se pošlje tudi v primeru, ko evropske kartice ni mogoče izdati, ker je npr. še veljavna).

Zavarovanim osebam po novem za pridobitev certifikata ni več potrebno fizično obiskati ZZZS.

Vir: ZZZS >>

PR: GZS