Svetniki in svetnice Mestne občine Velenje so včeraj potrdili predlog o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin.

Svetniki in svetnice Mestne občine Velenje so včeraj potrdili predlog o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin. Kar pomeni, da bo novembra po izteku koncesijske pogodbe izvajanje obvezne lokalne javne službe vzdrževanja občinskih cest ter vzdrževanja prometnih površin prevzelo javno podjetje – Komunalno podjetje Velenje. Zadnjih 15 let smo za to dejavnost imeli sklenjeno koncesijsko pogodbo, sedaj pa smo svetnicam in svetnikom predlagali, da letos koncesije ne razpišemo, ampak da dejavnost prevzame javno podjetje, ki lahko zaradi izvajanja dodatne dejavnosti poišče sinergije znotraj podjetja. Že pred majsko sejo, pred odločanjem o odloku, smo za svetnice in svetnike pripravili podrobno predstavitev ureditve dejavnosti znotraj javnega podjetja. 
 
Koncesijo za izvajanje obvezne lokalne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja, ter izbirne lokalne gospodarske javne službe odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil je zadnjih petnajst let izvajalo podjetje PUP, d. o. o.
 
Vzdrževanje cest bodo izvajale ekipe komunalnega podjetja z lastnimi sredstvi in lastno oz. najeto opremo. Obstoječi zaposleni bodo lahko prevzeli določene naloge s področja vzdrževanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin, dodatno bo pa potrebno zaposliti še cca 13 oseb. Sredstva za plačilo delavcev bodo zagotovili iz naslova prihodkov (plačanih opravljenih storitev) dejavnosti vzdrževanja cest in zimske službe s strani proračuna in tržnih storitev. Računajo, da bomo strošek novo zaposlenih delavcev lahko večinoma pokrili že iz dodatnih prihodkov na trgu.
 
Nov odlok ne bo prinesel bistvenih sprememb oz. finančnih obremenitev občine, predvidevamo, da bomo celo prihranili. Ocenjujemo, da bomo s prenosom vzdrževanja občinskih cest na javno podjetje zagotovili najnižjo možno ceno in boljšo izvajanje storitev. V javnem podjetju bo zaradi izvajanja dodatne dejavnosti prav gotovo prišlo do dodatnih sinergij in prihrankov na vseh dejavnostih. Pri zagotavljanju storitev javnih služb bo v ospredju varovanje javnega interesa.
 
Prijazen pozdrav

VIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje