VZMD je - kot poslovodja civilne družbe »Delniška OPORA« (VIDEO) - tudi letos objavil Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za odkup 51 svežnjev različnih vrednostnih papirjev, oblikovanih v okviru Delničarskih sporazumov in »Delniške OPORE«.
Ob siceršnji intenzivni dejavnosti - sodnih postopkov, skupščinskih aktivnosti, pogajanj ter udeležb na poslovnih srečanjih doma in v tujini ipd. - v VZMD ugotavljajo, da tudi na ta način v številnih primerih uspejo zagotoviti dodatne možnosti za skupne prodaje delnic malih delničarjev pod ustreznimi oz. čim boljšimi pogoji. Tako je, na podlagi njihovega lanskoletnega Vabila, prišlo do uspešnih transakcij kar šestih svežnjev, predvsem t.i. nelikvidnih delnic, s katerimi se na organiziranem trgu redko ali pa sploh ne trguje.

VZMD cenjene ponudbe zbira do vključno petka, 10. 3. 2023!

Tudi tokrat od interesentov oz. potencialnih kupcev pričakujejo vsaj 12-mesečno jamstvo najboljše cene, s čimer ščitijo interese imetnikov pri »Delniški OPORI« ter zagotavljajo stopnjo poštenosti dogovora, kot je ni mogoče doseči na nobeni borzi, hkrati pa lahko kupci dosežejo mnogo širšo bazo potencialnih prodajalcev.

VZMD je »Delniško OPORO« vzpostavil septembra 2016 (VIDEO), ob ukinjanju registrskih računov pri KDD ter kot alternativo dragim trgovalnim računom pri borzno-posredniških družbah in bankah. Spričo potreb delničarjev, pa tudi poskusov onemogočanja in posledičnega neprestanega spreminjanja zakonodaje, se je »Delniška OPORA« razvila v civilno družbo, ki imetnikom omogoča skupne nakupe in prodaje. VZMD za delnice, vključene v »Delniško OPORO« redno in aktivno spremlja skupščine družb, njihovo poslovanje in pomembne poslovne dogodke ter si vselej prizadeva zaustvarjanje pogojev za ustrezne donose, bodisi preko izplačil dividend, bodisi z vzpostavljanjem pogojev za skupne prodaje delnic, ki so pred tem pogosto veljale za ne-prodajljive, pa tudi v sodnih postopkih ob iztisnitvah, preoblikovanjih, umikih z borze ipd.

Prav tako je VZMD v številnih primerih za delničarje uspel zagotoviti boljše pogoje za prodajo preko neposrednih pogajanj z večjimi ali večinskimi delničarji oz. drugimi interesenti. V primeru neuspešnih pogajanj ter primerih iztisnitev pa sproža sodne postopke za določitev primerne oz. poštene denarne odpravnine. VZMD se je v okviru »Delniške OPORE« uspešno lotil tudi izterjav zapadlih upravičenj, kot so dividende in denarne odpravnine za delničarje, ki vse od leta 2017, zaradi ukinitve registrskih računov, niso več prejemali denarnih izplačil. 

VIR: VZMD