Evropska komisija je ustanovila evropsko akademijo za sončno energijo, prvo v vrsti akademij EU, ki bodo ustanovljene v skladu z aktom o neto ničelni industriji, da bi vzpostavile potrebna znanja in spretnosti vzdolž vrednostnih verig neto ničelnih tehnologij.

Datum objave:
21. junij 2024

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Freepik

Evropska komisija je ustanovila evropsko akademijo za sončno energijo, prvo v vrsti akademij EU, ki bodo ustanovljene v skladu z aktom o neto ničelni industriji, da bi vzpostavile potrebna znanja in spretnosti vzdolž vrednostnih verig neto ničelnih tehnologij. Vloga akademij za akt o neto ničelni industriji je, da skupaj z industrijo razvijajo učne vsebine in programe, ki bodo zagotovili zadostna znanja in spretnosti ter delovno silo v vrednostnih verigah neto ničelnih tehnologij.

Po ocenah bo samo v sektorju proizvodnje fotovoltaike do leta 2030 potrebnih približno 66 tisoč kvalificiranih delavcev, da bi EU izpolnila svoje ambiciozne cilje glede energije iz OVE in hkrati zagotovila konkurenčnost industrije. Cilj akademije za sončno energijo je v naslednjih treh letih usposobiti sto tisoč delavcev v vrednostni verigi fotovoltaike, da bi odpravili sedanjo vrzel v delovni sili ter znanjih in spretnostih v sektorju.

Po uspešnem modelu evropske akademije za baterije, ki je zaživela leta 2022 za vrednostno verigo baterij, bo akademija za sončno energijo, skupaj z industrijo in ostalimi deležniki v vrednostni verigi fotovoltaike, oblikovala ustrezne učne vsebine. Akademija za sončno energijo bo izdajala dokazila, ki bodo potrjevala znanja in spretnosti, ki so jih ljudje pridobili na svojih tečajih usposabljanja, s čimer se bo povečala tudi mobilnost delovne sile na enotnem trgu. Programe bodo izvajali lokalni partnerji. To so lahko ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetja, univerze ali drugi ponudniki izobraževanja in usposabljanja, s katerimi bo akademija podpisala pogodbo za izvajanje svojih programov.
Evropska komisija bo ustanovitev Evropske akademije za sončno energijo podprla z devetimi milijoni evrov Iz programa za enotni trg. Projekt bo izvajal Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo preko svoje skupnosti znanja in inovacij.

Ta akademija je zadnja pobuda Evropske komisije, ki podpira prizadevanja EU za doseganje njenih ambicioznih ciljev v okviru evropskega zelenega dogovora in načrta REPowerEU, hkrati pa zagotavlja odpornost in konkurenčnost industrija na svetovni ravni.

VIR: Naš Stik