Organizatorji na UP, Pedagoški fakulteti so v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini ter Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto v petek, 15. septembra, organizirali 19. mednarodni znanstveni sestanek.

Organizatorji na UP, Pedagoški fakulteti so v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini ter Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto v petek, 15. septembra, organizirali 19. mednarodni znanstveni sestanek.

Znanstveni sestanek je uspešno združil vrhunske raziskovalce, strokovnjake in študente na področju vzgoje in izobraževanja. Letošnja konferenca je izpostavila raziskovalne in praktične vidike vzgoje in izobraževanja, s poudarkom na dinamičnosti nenehno razvijajočih se procesov in prilagajanju spreminjajočemu se svetu. Organizatorji so izhajali iz premise, da bi morali za uspešno prihodnost nenehno razmišljati o tem, kako lahko izboljšamo naše izobraževalne pristope, da bodo bolj učinkoviti in relevantni za potrebe posameznikov in družbe kot celote. Razprava je potekala tudi o trendih, ki bi lahko oblikovali prihodnost vzgoje in izobraževanja, kot npr. umetna inteligenca, virtualna resničnost, prilagodljivi učni načrti ipd. Raziskovalci so se tako aktivno vključili v izmenjavo idej in izkušenj, ki bodo obogatile raziskovalno in pedagoško skupnost.

Udeleženci so imeli priložnost prisluhniti navdihujočim govorcem, ki so predstavili svoje raziskave in vizije za prihodnost na področju vzgoje in izobraževanja.
Na znanstvenem sestanku je bilo predstavljenih 32 znanstvenih prispevkov, 2 plenarni razpravi in enajst praktičnih izdelkov študentov (plakatov) 1. letnika Predšolske vzgoje, Pedagogike in Razrednega pouka (1. stopnja), ki so plod skupinskega dela. Grafična sporočila so na ogled v avli UP PEF do 17. novembra.
Organizacijski in uredniški odbor je sestavljala skupina akademskih profesorjev (dr. Andreja Istenič, dr. Mateja Gačnik, dr. Barbara Horvat, dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, dr. Vanja Riccarda Kiswarday, dr. Maja Lebeničnik, dr. Maja Mezgec in dr. Marina Volk), ki je pod taktirko prof. dr. Andreje Istenič uredila tudi znanstveno monografijo.

Monografija je dostopna v elektronski obliki, njen opus pa obsega 33 znanstvenih prispevkov več kot 60-ih strokovnjakov različnih akademskih področij. Preberete si jo lahko tukaj: Istenič Andreja, Gačnik Mateja, Horvat Barbara, Kukanja Gabrijelčič Mojca, Kiswarday Vanja Riccarda, Lebeničnik Maja, Mezgec Maja, Volk Marina. Ur. 2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem (hippocampus.si)
S prispevki v monografiji raziskovalci odpirajo prostor razprave v luči preteklosti in prihodnosti v okviru področij izobraževanja in usposabljanja učiteljev, psihologije, specialnih didaktik ter vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami.

Posebna zahvala gre organizatorjem, govornikom, udeležencem in organizacijskemu odboru UP PEF za njihov prispevek in podporo.

VIR: Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem