Nestabilnost kot edina konstanta je bila tema letošnjega že osmega turističnega panela v okviru 17. Blejskega strateškega foruma .

Bled, 30. avgusta 2022 – Nestabilnost kot edina konstanta je bila tema letošnjega že osmega turističnega panela v okviru 17. Blejskega strateškega foruma . Po uvodnih nagovorih gospodarskega ministra Matjaža Hana in direktorice Slovenske turistične organizacije mag. Maje Pak so sodelujoči  predstavili svoje poglede na najbolj aktualne izzive turizma v luči potencialno trajnega vpliva gospodarske nestanovitnosti, geopolitičnih nemirov in naraščajočih življenjskih stroških, pa tudi močne želje potrošnikov po do okolja prijaznih izbirah. Zorica Urošević, izvršna direktorica Svetovne turistične organizacije UNWTO, je v svoji predstavitvi spregovorila o izzivih, ki čakajo turizem v prihodnosti. Luís Araújo, predsednik Turizma Portugalske in Evropske potovalne komisije ETC, pa je opozoril na dejstvo, da turizem opredeljujejo enake vrednote kot veljajo v Evropski uniji: človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava, človekove pravice.  Udeleženci okrogle mize – Matevž Frangež, Violeta Bulc, Terry Dale, Eric Drésin in Alessandra Priante – so si bili enotni, da je čas za nov turizem: še bolj vključujoč, odporen, kreativen, inovativen in osredotočen na doprinos mestom, državam, planetu. Odgovoren pri vračanju lokalnim skupnostim in skrbnejši do zaposlenih. Turizem kot industrija mora biti med silami, ki ustvarjajo in uresničujejo trajnostno prihodnost. Potrebni so poslovni modeli, ki temeljijo na sodelovanju in ne tekmovanju.

Obdobje po pandemiji se je za turizem začelo s ponovnim zagonom dejavnosti, potovanji in optimizmom. Po podatkih UNWTO je bilo od januarja do maja letos zabeleženih blizu 250 milijonov mednarodnih prihodov, kar predstavlja za skoraj polovico vseh mednarodnih prihodov, zabeleženih v enakem obdobju v letu 2019. Po napovedih UNWTO bodo mednarodni turistični prihodi dosegli 55 do 70-odstotno raven iz leta 2019. UNWTO pogojuje svojo napoved z več dejavniki, vključno z razvojem vojne v Ukrajini, možnimi novimi izbruhi koronavirusa in globalnimi gospodarskimi razmerami, še posebej pa inflacijo in cenami energentov. Hkrati je želja ljudi po potovanjih velika. Po podatkih ETC kar tri četrtine vprašanih namerava do novembra potovati, tretjina dvakrat. Sicer na dobre napovedi glede potovanj prebivalcev Evrope vpliva njihova zaskrbljenost glede fleksibilnosti pri potovanjih, predvsem možnosti odpovedi in vračila denarja v primeru odpovedi potovanj. Potujejo bližje domu, prednost pa dajejo varnim destinacijam.

Turizem je zaradi prepleta številnih sprememb pred eno največjih prelomnic v zgodovini. Zato je letošnji turistični panel postavil v ospredje nestabilnost kot edino konstanto.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je v uvodnem nagovoru dotaknil odgovorov na skupne izzive v turizmu: »Turizem je za Slovenijo izjemnega gospodarskega pomena, saj prispeva kar 10 odstotkov k bruto domačemu proizvodu. Tako kot drugod po svetu tudi v Sloveniji turistični sektor še vedno okreva po pandemiji koronavirusa. Z zadovoljstvom lahko povem, da slovenski turistični sektor glede na podatke v prvi polovici leta okreva hitreje, kot smo pričakovali. Do konca leta pričakujemo več kot 13 milijonov prenočitev, kar je kar 20 odstotkov več kot lani, vendar še vedno 16 odstotkov manj kot v 2019. Žal pa je tako mednarodni kot slovenski turizem pred novimi izzivi: negotovost glede širjenja koronavirusa, vojna in geopolitični nemiri, podnebno-energetska kriza in posledično tudi visoki stroški življenja. Odgovor na te skupne izzive moramo podobno kot za časa pandemije iskati skupaj v sodelovanju med državami, Evropsko komisijo in mednarodno skupnostjo. V Sloveniji imamo jasno začrtane cilje prihodnjega razvoja v Strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022–2028. Sledimo razvoju zelenega, trajnostnega turizma z nizkim ogljičnim odtisom, kjer ustvarjamo dodano vrednost za vse deležnike: goste, turistična podjetja, zaposlene in lokalno okolje.«

Mag. Maja Pak, direktorica STO, je izpostavila ključne izzive evropskega turizma v luči vrste sprememb, ki v evropsko turistično industrijo vnašajo negotovost: »Turizem je med gospodarskimi panogami, na katerega gospodarske, politične, varnostne in druge spremembe najbolj intenzivno vplivajo. Rast cen, motnje v dobavnih verigah, zmanjšanje kupne moči gospodinjstev, negotovost, ki jo prinaša vojna v Ukrajini, in pomanjkanje kadra pomenijo nestabilnost, ki postaja nova realnost tudi v turizmu. Preplet številnih dejavnikov močno vpliva na poslovanje turističnih podjetij in jih sooča s številnimi izzivi. Postavlja se vprašanje, kako se turizem lahko nanje uspešno odzove in kakšen naj bo evropski turizem, ki bo kos najbolj perečim spremembam. Odgovore bomo iskali v premišljenem oblikovanju še bolj trajnostnega, vključujočega, odpornega in odgovornega turizma do turistov, prebivalcev in zaposlenih.«

Uvodnima nagovoroma sta sledili predstavitvi uglednih predstavnikov UNWTO in ETC. Zorica Urošević, izvršna direktorica Svetovne turistične organizacije UNWTO, je poudarila spremembe v nakupnem povpraševanju in vedenju turistov. Luís Araújo, predsednik portugalske nacionalne turistične organizacije in Evropske potovalne komisije ETC, je izpostavil da moramo ustvariti nov turizem. Sledila je panelna razprava z uglednimi slovenskimi in tujimi udeleženci. O aktualnih izzivih in priložnostih evropskega turizma so spregovorili Matevž Frangež, državni sekretar na MGRT, Violeta Bulc, podjetnica in svetovalka za razvojne strategije za podjetja, lokalno upravo in regionalne razvojne agencije, nekdanja evropska komisarka za promet, Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij USTOA, Eric Drésin, generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij ECTAA, in Alessandra Priante, direktorica regionalnega oddelka za Evropo pri UNWTO.

Vse izjave so na voljo v medijskem središču STO .

PR: STO