Podpredsednik ČZS g. Marko Alauf, član upravnega odbora g. Tilen Koleša in Vodja opazovalne napovedovalne službe g. Aleš Bozovičar so se danes sestali s predstavniki čebelarskih društev, katerih območja so bila najbolj prizadeta v požaru na Krasu.

Podpredsednik ČZS g. Marko Alauf, član upravnega odbora g. Tilen Koleša in Vodja opazovalne napovedovalne službe g. Aleš Bozovičar so se danes sestali s predstavniki čebelarskih društev,  katerih območja so bila najbolj prizadeta v požaru na Krasu. 

Ogled samega terena sedaj še ni bilo možno, zato smo sklenili naslednje:

  1. Ugotovili smo, da je večina čebelarjev svoje čebele iz ogroženih območji pravočasno umaknila na varno, na začasna stojišča. Ker je požar prizadel obsežno površino Krasa in veliko rastlinskih vrst pričakujemo slabe pašne pogoje v prihodnje, zato smo kot možnost pomoči naravi in obnovi rastlinski vrst predlagali usmeritev naše akcije »sajenja medovitih rastlin v letu 2023 na pogorenem območju«, zato bomo stopili v stik s strokovnimi službami Zavoda za gozdov Slovenije.  
  2. Ker se situacija še vedno ni popolnoma umirila bo dokončna ocena opravljena s strani čebelarskih društev ob koncu požara. Svoje ugotovitve bodo podala Čebelarski zvezi Slovenije.
  3. V prihodnjih dneh bo Čebelarska zveza Slovenije pozvala sosednja čebelarska društva, da po svojih zmožnostih začasno sprejmejo, namestijo čebele iz teh območjih in tako zagotovijo uspešno preživetje čebel.   

Čebelarska zveza Slovenije se zaveda resnosti težav čebelarjev na Krasu in je v ta namen že začela z zbiranjem sredstev in opreme prizadetim čebelarjem. Prvi odzivi čebelarjev iz preostalega dela države so zelo dobri, saj izražajo svojo veliko pripravljenost.  

PR: ČZS