Tik pred koncem lanskega leta je Eko sklad objavil dva nova javna poziva za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več deli.

Datum objave:
3. januar 2023

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Pixabay


 Nov javni poziv za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije namenja deset milijonov evrov nepovratnih sredstev za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 500 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Nadalje višina spodbude znaša 50 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov  upravičenih stroškov naložbe. V obeh primerih ta znaša za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje, naprave pa morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Pri novem javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (ne zgolj večstanovanjske stavbe) spodbuda znaša 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in bo dodeljena za vgradnjo skupnega solarnega ogrevalnega sistema, kotla na lesno biomaso, ogrevalne toplotne črpalke, za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Po tem javnem pozivu so upravičene osebe tako fizične kot pravne osebe, ki so etažni lastniki v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

Eko sklad je objavil tudi spremembo javnega poziva za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, v skladu s katero se skupna višina sredstev poviša in po novem znaša 14,8 milijona evrov. 

VIR: Naš Stik