(Everything Is) Not What It Seems / Vse ni tako, kot se zdi

20. avgust – 25. september 2022
NITJA Center za sodobno umetnost, Lillestrøm/Oslo, Norveška
 
Sodelujoče umetnice in umetniki: Primož Bizjak (Slovenija), Vincent Ceraudo (Francija), Nemanja Cvijanović (Hrvaška), Andrea Fraser (ZDA), Meta Grgurevič (Slovenija), Anawana Haloba (Zambija/Norveška), Einat Cohen (Izrael), Corinne Mazzoli (Italija), Ane Mette Hol (Norveška), Emil Memon (Slovenija/ZDA), Hanna Filomen Mjåvatn (Norveška) & Kira Senkpiel (Nemčija), Nika Neelova (Velika Britanija), Kathryn Smith (Južna Afrika), Andrej Škufca (Slovenija), Lučka Šparovec (Slovenija), Robert Watts (ZDA).

(Everything Is) Not What It Seems / Vse ni tako, kot se zdi
je mednarodni projekt Obalnih galerij Piran v produkciji Centra za sodobno umetnost - NITJA iz Lillestrøma, ki ga osrednja galerijska ustanova v slovenski Istri soorganizira v sodelovanju z norveškim partnerjem. Med izbranimi likovnimi deli je na razstavo uvrščen izbor umetnin iz javne zbirke Obalnih galerij Piran, dela iz javne zbirke UGM Maribor ter dela iz več slovenskih in mednarodnih zasebnih zbirk (med drugimi Noire Gallery Torino, Zbirka HNG, Mengeš).

Razstavo je zasnovala, razvila in oblikovala Mara Ambrožič Verderber, direktorica Obalnih galerij Piran, na povabilo Centra za sodobno umetnost - NITJA. Koncept razstave se dotika vprašanj in tem, ki raziskujejo, kaj se dogaja onkraj vidne realnosti stvari, o čemer je kustosinja poglobljeno že razmišljala v svojem istoimenskem kritiškem eseju, objavljenem v katalogu Momenta – Biennale de l'Image (Kerber Press, Berlin/Montreal, 2017).
 
Ob razstavi, ki bo odprta v soboto, 20. avgusta 2022 v centru NITJA, bomo za širšo javnost, strokovno publiko in medije pripravili:
  • Protokolarni sprejem v petek, 19. avgusta, od 11.00 do 12.30;
  • Javno otvoritev razstave v soboto, 20. avgusta, od 13.00 do 17.00;
  • Vodstvo po razstavi v nedeljo, 21. avgusta, od 16.00 do 17.00. Vodila bo mednarodna gostujoča kustosinja Mara Ambrožič Verderber v dialogu z umetniki in umetnicami (Meta Grgurevič, Anawana Haloba, Corinne Mazzoli, Ane Mette Hol, Hanna Filomen Mjåvatn & Kira Senkpiel in Andrej Škufca).
Projekt je bil zasnovan kot potujoča razstava, zato bo v vsakem muzeju ali lokaciji gostila lokalne umetnike in mislece. V letu 2023 bo razstava postavljena v Mestni galeriji Piran in drugih razstavnih prostorih (sledila bo naknadna napoved).

V priponki izbrane vsebine o razstavi in več na povezavi…
 
********
 
(Everything Is) Not What It Seems
 
20 August – 25 September 2022 
Nitja Centre for Contemporary Art, Lillestrøm/Oslo, Norway
 
Participating artists: Primož Bizjak (Slovenia), Vincent Ceraudo (France), Nemanja Cvijanović (Croatia), Andrea Fraser (USA), Meta Grgurevič (Slovenia), Anawana Haloba (Zambia/Norway), Einat Cohen (Israel), Corinne Mazzoli (Italy), Ane Mette Hol (Norway), Emil Memon (Slovenia/USA), Hanna Filomen Mjåvatn (Norway) & Kira Senkpiel (Germany), Nika Neelova (Great Britain), Kathryn Smith (South Africa), Andrej Škufca (Slovenia), Lučka Šparovec (Slovenia), Robert Watts (USA).
 
(Everything Is) Not What It Seems is an international project co-organized by Piran Coastal Galleries, the central gallery institution in Slovenian Istria, and the NITJA Center for Contemporary Art in Lillestrøm, which also produced the exhibition. The latter includes a selection of artworks from the public collection of the Piran Coastal Galleries as well as works from the public collection of UGM Maribor and several Slovenian and international private collections (including Noire Gallery Turin, HNG Collection, Mengeš).

The exhibition was conceived, developed and designed by Mara Ambrožič Verderber, director of the Piran Coastal Galleries, at the invitation of the NITJA Center for Contemporary Art. The concept of the exhibition is designed around questions and themes that explore what is going on beyond the visible reality of things, which is something that the author has already written about in depth in her critical essay of the same name, published in the catalogue Momenta – Biennale de l’Image (Kerber Press, Berlin/Montreal, 2017).

The exhibition will open on August 20, 2022, at the NITJA Center. On the days surrounding the opening, we will prepare the following events for the general public, the professional audience and the media: 
  • Formal reception on Friday, August 19, 2022, from 11:00 a.m. to 12:30 p.m.
  • Public opening of the exhibition on Saturday, August 20, from 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
  • Guided tour of the exhibition on Sunday, August 21, from 4:00 p.m. to 5:00 p.m., which will be led by the international guest curator Mara Ambrožič Verderber in dialogue with the participating artists: Meta Grgurevič, Anawana Haloba, Corinne Mazzoli, Ane Mette Hol, Hanna Filomen Mjåvatn & Kira Senkpiel and Andrej Škufca.
The project has been conceived as a travelling exhibition and will be expanded in each museum or location that will host the project, inviting local artists and thinkers to investigate the topics addressed in the show. In 2023 the show will be set up at the Civic Gallery Piran and other exhibition spaces (to be announced).

Contents on the show attached and more info on….
 
****
 
(Everything Is) Not What It Seems / Non tutto è come appare
 
20 agosto – 25 settembre 2022
Nitja Centro d’arte contemporanea, Lillestrøm/Oslo, Norvegia
 
Artisti: Primož Bizjak (Slovenia), Vincent Ceraudo (Francia), Nemanja Cvijanović (Croazia), Andrea Fraser (USA), Meta Grgurevič (Slovenia), Anawana Haloba (Zambia/Norvegia), Einat Cohen (Israele), Corinne Mazzoli (Italia), Ane Mette Hol (Norvegia), Emil Memon (SLO/USA), Hanna Filomen Mjåvatn (Norvegia) & Kira Senkpiel (Germania), Nika Neelova (Inghilterra), Kathryn Smith (Sud Africa), Andrej Škufca (Slovenia), Lučka Šparovec (Slovenia), Robert Watts (USA).

(Everything Is) Not What It Seems / Non tutto è come appare è un progetto espositivo internazionale a cura delle Gallerie Costiere di Pirano e prodotto da NITJA - Centro per l'arte contemporanea di Lillestrøm. La mostra comprende una selezione di opere appartenenti alla collezione pubblica delle Gallerie Costiere di Pirano, della collezione pubblica UGM di Maribor insieme a diverse collezioni private slovene e internazionali (tra le altre la Noire Gallery Torino e la Collezione HNG, Mengeš).

La mostra è stata ideata, sviluppata e progettata da Mara Ambrožič Verderber, direttrice delle Gallerie Costiere di Pirano, su invito del NITJA - Centro per l'arte contemporanea. Il concept della mostra è strutturato attorno a interrogativi e temi che indagano ciò che accade al di là della realtà visibile delle cose, tema già trattato dalla curatrice nel suo omonimo saggio critico pubblicato per il catalogo Momenta - Biennale de l'Image (Kerber Press, Berlin/Montreal 2017).

In occasione della mostra, che verrà inaugurata il 20 agosto 2022 presso il Centro NITJA, verranno organizzati i seguenti eventi rivolti al grande pubblico, agli altri funzionari e delegati diplomatici, agli esperti del settore e alla stampa:
  • Ricevimento, venerdì 19 agosto dalle ore 11:00 alle ore 12:30.
  • Apertura della mostra al pubblico, sabato 20 agosto dalle ore 13:00 alle ore 17:00.
  • Visita guidata della mostra, domenica 21 agosto dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Conduce la visita la curatrice ospite Mara Ambrožič Verderber, in dialogo con gli artisti: Meta Grgurevič, Anawana Haloba, Corinne Mazzoli, Ane Mette Hol, Hanna Filomen Mjåvatn & Kira Senkpiel e Andrej Škufca.
Questo progetto è stato concepito come una mostra itinerante che verrà diffusa in musei e altri spazi espositivi, invitando artisti e pensatori locali a esaminare ciò che viene percepito ed osservato. Nel 2023 l’esposizione si sposterà nella Galleria civica di Pirano e in altri spazi espositivi (ancora da annunciare).

In allegato i contenuti sulla mostra, per maggiori informazioni clicca qui…

PR: OGP