Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci je včeraj predsednice in predsednike krajevnih skupnostih in mestnih četrti povabil na ogled večjih investicij in predstavitev projektov.


V Starem Velenju so si ogledali podzemno zbiralnico za ločeno zbiranje odpadkov, prenovljen objekt Čuk in Novo pekarno. V Poslovni coni Stara vas smo jim predstavili širitev poslovnih con – PC Stara vas in PC Pesje, vzpostavitev industrijsko-tehnološkega parka in prenovo Stare elektrarne v Center prihodnosti. Župan je predsednike seznanil z aktivnostmi na področju preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, v nadaljevanju pa so si ogledali tudi Visto, park z razgledom, kjer smo jim predstavili načrtovan razvoj objezerskega območja.

Mestna občina Velenje je zgled dobrega sodelovanja različnih deležnikov – predsednikov in članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, društev in ostalih organizacij. Krajevne skupnosti in mestne četrti so zelo pomemben del naše lokalne skupnosti, zato pri načrtovanju investicij v okviru finančnih zmožnosti upoštevamo pobude in želje posameznih krajank in krajanov. V okviru letošnjega prazničnega sprejema smo želeli predsednikom predstaviti večje že zaključene investicije v mestu ter jih seznaniti z načrti v sklopu prestrukturiranja.
Kot je poudaril župan Peter Dermol, morajo biti naša skupna prizadevanja usmerjena v dobrobit slehernega posameznika. To so dobri temelji, na katerih lahko gradimo razvoj našega mesta. Pri svojem delovanju moramo izhajati iz potreb občanov ter biti še bolj učinkoviti. Z delom na terenu od občanov dobimo prave informacije in si tako lažje postavljamo prioritete.
Pred nami je obdobje prestrukturiranja, veliki izzivi, ki lahko le s sodelovanjem in povezovanjem postanejo prave priložnosti.

PR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje