"Leto 2021 je podlaga za nadaljnjo rast in donosnost."

SES SPAR EUROPEAN SHOPPING CENTERS


"Leto 2021 je podlaga za nadaljnjo rast in donosnost."


Družba SES, vodilna na področju rešitev za povezovanje globalnih vsebin, objavlja poslovne rezultate za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2021.

Leto 2021 so zaznamovali solidno poslovanje s prihodki v višini 1.782 milijonov evrov in prilagojenim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 1.091 milijonov evrov, na zgornji meji finančnih obetov.
  • Izboljšanje prenosa video vsebin (lani -4,6% medletno v primerjavi z -8,0 % medletno leta 2020) pred našimi finančnimi napovedmi.
  • Odpornost delovanja omrežij, +0.5% medletno v okolju, na katerega je vplivala epidemija codiva-19D.
  • Prilagojeni čisti dobiček se je povečal za 69% na 323 milijonov evrov, vključno z ugodnostmi nižjih ponavljajočih se stroškov poslovanja, amortizacije in obresti.
  • Predlagana dividenda za leto 2021 (izplačana v letu 2022) je 0,50 EUR za domačo delnico (A share), kar pomeni 25-odstotno medletno povečanje.

SES je na dobri poti k visokim dohodkom v letu 2022 in prilagojenemu EBITDA ter k doseganju dolgoročne vrednosti z diferenciranimi naložbami v rast.
  • Približno 85% načrtovanih prihodkov skupine za leto 2022 (1.750-1.810 milijonov evrov) je že pogodbeno dogovorjenih.
  • Napoved prilagojenega EBITDA za leto 2022 (1.030-1.070 milijonov EUR) odraža krepko dobičkonosnost kljub dodatnim stroškom spodbujanja rasti področja Omrežij.
  • Več kot 900 milijonov dolarjev zaostankov za satelit SES-17 (začetek delovanja sredi leta 2022) in satelit O3b mPOWER (uvedba storitve načrtovana konec leta 2022).


Steve Collar, izvršni direktor družbe SES, je izpostavil: "Leto 2021 je bilo za SES uspešno, saj so bili prihodki ter prilagojeni EBITDA v skladu z našimi cilji. Zagotovljenih je bilo za več kot 1,2 milijarde evrov obnovljenih pogodb in novih poslovnih zmag. Povečal se je prilagojeni čisti dobiček, ki odraža našo osredotočenost na vse stroškovne postavke, neto dolg glede na EBITDA pa je bil najnižji v šestih letih.«
Kot je izpostavil Collar, se je »po zaslugi podaljšanja sodelovanj z našimi dolgoročnimi partnerji na področju oddajanja, naraščajočega števila HD televizijskih kanalov in širitve ponudbe HD+ v Nemčiji, naša video dejavnost izboljšala. Kljub dolgemu obdobju epidemije covida-19 se je naše omrežno poslovanje dobro odrezalo, pri čemer je okrevanje na področju mobilnosti prispevalo k pozitivni medletni rasti v drugi polovici leta 2021. Pričakujemo, da se bo ta rast v letu 2022 še pospešila.
Leto 2021 je bilo ključno tudi za našo pobudo za zagotovitev C-pasu v ZDA, saj smo še pred rokom ameriške Zvezne komisije za komunikacije dobili zeleno luč in prejeli 977 milijonov dolarjev (pred obdavčitvijo) spodbud. Druga faza poteka po načrtih, v letu 2022 bo izstreljenih več satelitov, kar nam lahko konec leta 2023 zagotovi dodatne spodbude v višini 3 milijard dolarjev«.
»Z vstopom satelita SES-17 v komercialno delovanje julija 2022 bomo naše omrežje prihodnosti odprli za trg,« napoveduje Collar. Kot je dejal, nameravajo še pred koncem 2022 ponuditi prve storitve na satelitu O3b mPOWER. »Rase tudi vključenost strank, podpisanih imamo za skoraj milijardo dolarjev pogodb, med drugim s petimi od šestih največjih podjetij za križarjenja, Microsoftom, Marlinkom, tu je še naše prelomno partnerstvo v skupnem podjetju z družbo Reliance Jio. Pozdravljamo tudi napredek Evropske komisije pri opredelitvi varne in suverene večorbitne evropske vesoljske arhitekture, ki se dobro ujema z našo infrastrukturo in vizijo,« je še dodal.
»Nenazadnje, leta 2021 smo delničarjem izplačali za 275 milijonov EUR dividend, kar poudarja našo zavezanost k trajnim in privlačnim donosom za delničarje. Povečanje osnovne dividende za leto 2021 za 25% odraža naše zaupanje v dolgoročne temelje rasti in ustvarjanje vrednosti družbe SES,« je sklenil izvršni direktor družbe SES.


Video: 59 % prihodkov skupine
 Družba SES je 31. decembra 2021 prenašala skupno 8.386 televizijskih programov (medletno enoodstoten dvig) več kot 355 milijonom domov po vsem svetu. To vključuje okoli 3.105 televizijskih kanalov v visoki ločljivosti, kar je za 6% več glede na leto prej. Kar 71% vseh televizijskih programov, ki jih prenašamo prek omrežja SES, oddaja v MPEG-4 formatu, dodatnih 5% pa v HEVC formatu.
Medletno rast HD+ v Nemčiji gre pripisati povišanju cen naročnin ter števila naročnikov. Uvedba novih produktov, kot sta HD+ ToGo (zagnan oktobra 2021) in HD+ IP (zagnan februarja 2022), bo v prihodnje še spodbujala nadaljnji razvoj poslovanja. Prihodki na mednarodnem trgu so medletno ostali nespremenjeni, medtem ko se prihodki na področju športa in prireditev še naprej krepijo, tudi po zaslugi izboljšane učinkovitosti v primerjavi z letom 2020, na katero so vplivale odpovedi in zamude zaradi pandemije covida-19.


Omrežja: 41 % dohodkov skupine
Pozitiven prispevek novih omrežnih rešitev, ki jih omogočata satelita MEO in GEO ter institucionalne rešitve, je za ameriške in globalne stranke prinesel medletno rast prihodkov. To je bilo delno izravnano z ukinitvijo nekaterih storitev v tretjem četrtletju leta 2021 kot posledica umika ZDA iz Afganistana.


Na področju fiksnih podatkov so se osnovni prihodki zmanjšali za enomestno število, v primerjavi z medletno nižjimi prihodki v pacifiški regiji in veleprodajnimi posli v Afriki, ter še niso bili uravnoteženi s stalno rastjo novih poslov pri pomembnejših operaterjih mobilnih omrežij (zlasti v ameriški in azijski regiji, kot tudi novimi prihodki v globalnem segmentu oblaka). Dolgoročni temelji ostajajo močni, pri čemer izboljšanje prihodkov v drugi polovici leta 2021 odraža okrevanje podjetij za križarjenja, saj so ladje ponovno začele obratovati, ob tem pa smo z novimi posli zagotovili dodatne kapacitete strankam komercialnega letalstva.


Prihodnje izstrelitve satelitov
Francosko zasebno podjetje Arianespace, ki izvaja izstrelitve v vesolje, je oktobra 2021 uspešno izstrelilo satelit SES-17. Ta satelit z visoko prepustnostjo v pasu Ka naj bi začel komercialno delovati v sredini leta 2022 in bo zagotavljal širokopasovno povezavo na območju Amerike, Karibov in Atlantskega oceana. Satelit SES-17 bo naša ključna stranka podjetje Thales Avionics uporabljalo za zagotavljanje omrežnih rešitev ponudnikom komercialnega letalstva nad Severno Ameriko.


Družba SES je novembra 2021 naročila dva geostacionarna satelita v pasu Ku za glavno orbitalno režo na 19,2 stopinje vzhodno, da bi ohranila vrhunske storitve, ki jih zagotavlja svojim evropskim strankam, ki ponujajo video vsebine, ter izkoristila nove priložnosti v regiji. Ta dva nadomestna satelita (ASTRA 1P in ASTRA 1Q) naj bi nadomestila štiri satelite (ASTRA 1KR, ASTRA 1L, ASTRA 1M in ASTRA 1N), ki trenutno služijo uporabnikom na tej orbitalni lokaciji, s čimer se bo povečala učinkovitost z več kot 50-odstotnim zmanjšanjem potreb po kapitalskih izdatkih na 19,2 stopinje vzhodno.

PR - SES SPAR EUROPEAN SHOPPING CENTERS