Znanstveno-raziskovalno središče Ptuj skupaj z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor so 3. 10. 2022 objavili, zadnji, 7. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Nataša L. 

Rok za prijavo je:  4. november 2022.
Začetek izvajanja za novo skupino:  1. februar 2023 (lokacije Ptuj in Maribor)

Vsi potencialni prijavitelji so vabljeni na spletno predstavitev projekta, ki bo potekala predvidoma v sredo 19.10.2022 ob 10.00 preko spletnih orodij (potencialni kandidati naj spremljajo spletno stran www.bistra.si). Udeležba na predstavitvi je možna samo ob predhodni prijavi na poni@rra-podravje.si ali poni@bistra.si.
Več o pozivu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: 

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi (ter v primeru prijavljenega začasnega bivališča s posredovanim potrdilom o prijavi začasnega bivališča) kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, do 4. 11. 2022 (velja poštni žig tega dne).

! NE na ZRS Bistra Ptuj ali preko e-pošte !

Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo: Robert Novak, tel. 02 748 02 64 ali 031 416 155 ali na poni@bistra.si.

PR: Občina majšperk