Občina Izola je v sodelovanju z JP Komunala Izola organizirala dogodek ob obeležitvi svetovnega dneva čebel.


Izola, 19. maj 2022 – Najmlajši so bili seznanjeni s pomenom čebel za naše življenje, župan Danilo Markočič in direktor Denis Bele pa sta Izolanom podarila medovite rože, da bi tudi na ta način poudarila pomen trajnostnega razvoja ter ohranjanja zdravega in urejenega okolja.

20. maj je bil pred petimi leti na pobudo slovenskih čebelarjev razglašen za svetovni dan čebel. Odtlej ga vsako leto obeležujemo tudi v Izoli. V občini se zavzemamo za zeleni in trajnostni razvoj ter zasaditev čim večjega števila medovitih rastlin. Letos so v ta namen izolske krajevne skupnosti podarile mestu pet lip. Eno med njimi so danes na Parenzani zasadili učenci osnovne šole Dante Alighieri ob pomoči mentorjev, ostale bodo v kratkem rasle na območju krajevnih skupnosti in bodo opremljene z informacijskimi tablicami.

Na dejstvo, da čebele sodijo med opraševalce, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo ter pomembno doprinesejo k ohranjanju okolja, je opozoril tudi izolski čebelar Dario Renko. Najmlajše je ob spremstvu maskote čebelice Valerije Renko popeljal po učni poti, ki se je zaključila v parku Pietro Coppo.

Učence in mimoidoče občane sta nagovorila tudi župan Danilo Markočič in direktor Denis Bele. Župan je izpostavil podpis Zelene listine pred dvema letoma, s katero se je 15 izolskih ustanov zavezalo k vzoru za trajnostni razvoj, obenem pa zlati znak trajnostne destinacije. »Ta znak, ki smo ga pridobili, ni trajne narave, zato se moramo vseskozi zavzemati za njegovo ohranitev. Veliko truda namenjamo temu, da je Izola čisto, urejeno in zeleno mesto.« 

Direktor Denis Bele je nato izpostavil, da se v Izoli zavzemajo za zasaditev avtohtonih dreves, ki sodijo v lokalno okolje, so medovita in niso alergena. »Kar šest let traja, da drevo uspeva brez naše pomoči,« je poudaril in dodal: »v času cvetenja smo na treh izbranih lokacijah v mestu za določen čas namerno odložili košnjo in na ta način poskrbeli za čebeljo pašo.«

Dogodek se je zaključil z obdaritvijo Izolanov z medovitimi rastlinami, ob zavedanju, da se v naravi pojavlja vse več negativnih vplivov, ki ogrožajo obstoj čebel. Slovenija je z namenom njihove ohranitve že pred dobrim desetletjem med prvimi državami v Evropski uniji na vsem svojem ozemlju prepovedala uporabo nekaterih čebelam najbolj škodljivih pesticidov. Podarjene rastline, ki bodo krasile mesto, bodo hkrati doprinesle k ugodnejšemu okolju za čebele.

PR: Občina Izola