Te dni se na obisku v Goriški regiji in posameznih občinah v njej mudi delegacija OECD.

Foto: ICRA


Namen obiska je učinkovita priprava na izdelavo študije o prihodnosti proizvodnje na podeželju, in sicer za tri slovenske regije, med njimi tudi za Goriško. Študijo izvaja OECD, financirana pa je v okviru instrumenta tehnične pomoči Evropske unije. Poleg Slovenije se podobna študija izvaja še v določenih regijah Nemčije, Italije in Francije.

Slovenija se je na povabilo OECD (Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj) vključila v pripravo študije o prihodnosti proizvodnje na podeželju, in sicer za tri slovenske regije: Goriško, Podravje in Koroško regijo. Z namenom učinkovite priprave študije se delegacija OECD med 12. in 16. septembrom mudi na obisku v Ljubljani in omenjenih slovenskih regijah, tudi na Goriškem in občinah v tej regiji, včeraj, med drugim, na Idrijsko-Cerkljanskem.
Študija o prihodnosti proizvodnje na podeželju je nov tematski projekt OECD, katerega cilj je boljše razumevanje preobrazbe proizvodnje na podeželju v zadnjih desetletjih. Obravnava priložnosti in izzive za prihodnost podeželske proizvodnje v kontekstu megatrendov, kot sta digitalizacija in globalizacija. Projekt bo združeval kvantitativno analizo in analizo študije primera, pri čemer se bo osredotočil na dejavnike, ki lahko podpirajo proizvodnjo v podeželskih regijah, ter na glavna ozka grla. Projekt bo preučil tudi vpliv podeželske proizvodnje na uspešnost in blaginjo podeželskih regij.
 
V novem proizvodnem okolju se vodje podjetij in oblikovalci politik namreč ne morejo več zanašati na stare odzive. Spremembe v povpraševanju potrošnikov, naravi izdelkov, ekonomiki proizvodnje in ekonomiki dobavne verige so povzročile temeljne spremembe v načinu poslovanja podjetij. Digitalizacija lahko na primer zmanjša stroške premikanja ljudi in blaga, kar posledično zmanjša pomembnost lokacije za delavce in podjetja. Te spremembe lahko privedejo do bolj porazdeljenih proizvodnih struktur in delovnih metod, zaradi česar bodo podeželska okolja mednarodno konkurenčnejša in privlačnejša za ljudi in podjetja.

Metka Rupnik

PR: Občina Idrija