Luko Koper sta danes obiskala minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Srečala sta se s predsednikom uprave Luke Koper Boštjanom Napastom in se seznanila z lanskimi rezultati, aktualnimi izzivi ter ključnimi naložbami in razvojnimi priložnostmi.

Luko Koper sta danes obiskala minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Srečala sta se s predsednikom uprave Luke Koper Boštjanom Napastom in se seznanila z lanskimi rezultati, aktualnimi izzivi ter ključnimi naložbami in razvojnimi priložnostmi.
Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob obisku poudaril: »Za slovensko gospodarstvo je dobro delujoč logistični sektor izjemnega pomena, ker je večina naših podjetij zelo izvozno usmerjenih. Poleg tega pa je dobro delujoče pristanišče ključno tudi za privabljanje tujih neposrednih investicij v Slovenijo, ki se sicer odlikuje s pomembno geostrateško lego za tuje investitorje. Ne smemo tudi pozabiti na potencial, ki ga ima za turizem. Učinkovitost Luke Koper je zato vitalnega pomena za naše gospodarstvo, poleg tega pa tudi za Obalno-kraško regijo tako z vidika delovnih mest in nadaljnjega razvoja. Veseli me, da se je Luka Koper v zadnjem desetletju razvila v enega najsodobnejših pristanišč severnega Jadrana, se povezuje s sosednjimi pristanišči v Trstu, Rijeki in Benetkah ter tako predstavlja pomembno vstopno točko v Evropo za tovor iz Azije. Tudi za v prihodnje je pomembno, da razvija svojo infrastrukturo in pri tem skrbi za trajnostno poslovanje s čim manjšim okoljskim in ekološkim vplivom na okolje, ter da ji država nudi podporo z izgradnjo drugega tira.«

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek pa je povedala: »Luka Koper je eno najpomembnejših podjetij v lasti RS, poleg tega je zelo povezana z največjim inftastrukturnim projektom v državi 2. tir Divača–Koper. Kot koncesionar na Ministrstvu za infrastrukturo redno spremljamo, kaj se dogaja s projekti in razvojem Luke Koper, ki so nujno potrebni za optimalno uporabo nove proge. Tudi danes je beseda tekla o teh razvojnih projektih. Tako kot pričakujemo, da se projekt drug tir zaključi v rokih, ki so bili postavljeni, tudi od Luke Koper pričakujemo, da svoje projekte izpelje pravočasno. To so pogoji, da Luka Koper ostane ena od uspešnejših naložb države, kar si pa seveda vsi želimo.«

»Zadovoljen sem, da sta si ministra vzela čas za obisk v Luki Koper in s tem izkazala podporo pri poslovanju in razvoju enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v državi. Skupaj smo odprli ključna vprašanja, zlasti s področja naložb v posodobitev slovenskega železniškega omrežja, ki je osnovni pogoj, da lahko še naprej razvijamo pristanišče in ohranjamo našo konkurenčno prednost. Razvojni korak bomo lahko pospešili le s pomočjo države, zato verjamem, da bomo v prihodnje še tesneje sodelovali,« je po obisku ministrov izpostavil predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast.

Na delovnem obisku obeh resornih ministrov je predsednik uprave delegaciji predstavil delovanje in organizacijo pristanišča ter rezultate družbe. V lanskem letu so v Luki Koper dosegli dobre poslovne rezultate in povečano rast pretovora vseh blagovnih skupin ter ga sklenili z zgodovinskima dosežkoma na dveh strateških segmentih – kontejnerjih in avtomobilih. Aktivno so se posvečali naložbam, prednostno pa izvajali tiste, ki predstavljajo nov razvojni cikel za ključne terminale v pristanišču. Junija so sklenili zadnji odsek podaljšanja kontejnerske obale, s katero so pridobili novo privezno mesto in dodatne skladiščne površine, hkrati pa začeli aktivnosti za podaljšanje severnega dela pomola.

Ob tem so obravnavali več aktualnih tem s področja investicij, s poudarkom na čimprejšnji izgradnji drugega tira in zagotovitvi zanesljive železniške povezave z zaledjem ter ureditvi lastniških razmerji, ki so osnova za izpeljavo vseh zastavljenih projektov. Načeli so tudi vprašanje zanesljive oskrbe z električno energijo v prihodnjih letih, odvoza odpadkov s tovornih in potniških ladij ter izmenjali stališča o vlogi države pri nadaljnjem razvoju pristanišča.

Ministra sta si poleg tega ogledala delo v pristanišču in pomembnejše investicije v izvajanju, ministra pa sta se v družbi predsednika uprave povzpela tudi na najvišje obalno dvigalo v Luki Koper.

VIR: MGTŠ