zbiranje odpadkov

Obveščamo vas, da se bo jesenska akcija zbiranja kosovnih odpadkov v občini Podvelka izvajala po sledečem razporedu: 
  • 21. 9. 2023 v Breznu in Podvelka pri čistilni napravi (ob mostu za Podvelko),
  • 22. 9. 2023 v Ožbaltu pri Namestniku v Vurmatu,
  • 25. 9. 2023 na Kapli pri Žajdlu (ob regionalni cesti Čermeniška graba),
  • 26. 9. 2023 v Lehnu pri čistilni napravi.
Na vseh navedenih lokacijah bodo kontejnerji stali od 12. do 16. ure.  
 
V akciji odvoza kosovnih odpadkov se lahko oddajo izključno kosovni odpadki, med katere ne sodijo
  • mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža, ter papir in tekstil
  • nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji...)
  • gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice, izolacija, okna s steklom...)
  • salonitna kritina
  • silirna folija
  • izrabljene gume

Akcije je namenjena izključno gospodinjstvom.

VIR: Občina Podvelka