NLB je uspešno zaključila prodajo svojih zelenih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov (benchmark obseg) in z ročnostjo 4NC3. Transakcija je bila dobro sprejeta s strani vlagateljev, ki so oddali za več kot 1,8 milijarde evrov naročil.

NLB je uspešno zaključila prodajo svojih zelenih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov (benchmark obseg) in z ročnostjo 4NC3. Transakcija je bila dobro sprejeta s strani vlagateljev, ki so oddali za več kot 1,8 milijarde evrov naročil. Oddali so jih ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji.

Obveznice bodo predvidoma izdane 27. junija 2023, v izplačilo bodo dospele 27. junija 2027, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila na 27. junij 2026. Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 7,125 % letno.

Obveznice bodo namenjene za izpolnjevanje zahteve MREL, dodatno pa bodo nudile možnost za potencialno širitev.

"Ob zanimanju številnih domačih, regionalnih in mednarodnih kakovostnih vlagateljev je bil vpis obveznic krepko presežen," je pojasnil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Poudaril je, da je izdaja zelenih obveznic skladna s strategijo poslovanja NLB in NLB Skupine v domači regiji Jugovzhodne Evrope. "Po eni strani ta transakcija odraža trdno boniteto in uspešnost poslovanja NLB Skupine, pa tudi, da ima NLB dober dostop do kapitalskih trgov; po drugi strani pa potrjuje tudi naš odnos do trajnosti. V NLB Skupini namreč odločno podpiramo prehod v nizkoogljično trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkoviteje uporabljalo vire. Zavezani smo, da bomo k temu pozitivno prispevali tako z lastnim delovanjem kot s svojim poslovanjem ter tako ustvarjali boljše sledi," je še pojasnil.

Vse večjo prepoznavnost banke med strokovnimi deležniki pa je izpostavil tudi Archibald Kremser, CFO. "Ustrezno strukturiranje izdaje obveznic je skupaj z učinkovitimi marketinškimi aktivnostmi pripeljalo do veliko boljšega prepoznavanja znamke NLB na mednarodnih finančnih trgih. Veseli smo tega zaupanja - dosežka, ki ga gre pripisati strokovni ekipi," je poudaril.

Posebnost zelene obveznice je, da se izdajatelj ob izdaji zaveže, da bo z zneskom izdaje podpiral primerne zelene projekte, ki so skladni s pogoji, opredeljenimi v javno objavljenem okviru za zeleno obveznico (okvir NLB je na voljo na tej povezavi). NLB namerava z zbranimi sredstvi podpreti projekte na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, zelenih stavb, čistega prometa, trajnostnega upravljanja z vodo in odpadnimi vodami ter preprečevanja in nadzora nad onesnaževanjem.

VIR: NLB Komuniciranje