Konferenca Energetske skupnosti o spodbujanju naložb v obnovljive vire energije bo združila predstavnike vlade in potencialne vlagatelje ter obravnavala ključne teme, vključno z podpornimi shemami, potrdili o izvoru električne energije in poenostavitvijo postopkov za projekte iz obnovljivih virov energije.

Datum objave:
7. november 2023

Avtor:
Mare Bačnar

Avtor fotografij:
Freepik
Konferenca Energetske skupnosti o spodbujanju naložb v obnovljive vire energije bo združila predstavnike vlade in potencialne vlagatelje ter obravnavala ključne teme, vključno z podpornimi shemami, potrdili o izvoru električne energije in poenostavitvijo postopkov za projekte iz obnovljivih virov energije.

Pogodbenice Energetske skupnosti so v ospredju prizadevanj za vzpostavitev pravnih in regulativnih okvirov, ki spodbujajo naložbe v obnovljive vire energije.
Sekretariat Energetske skupnosti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organizira celodnevno strokovno konferenco, ki bo potekala 16. novembra v Hotelu Intercontinental na Slovenski cesti 59 v Ljubljani. Dogodek bo na voljo tudi preko spleta, kar omogoča širokemu krogu udeležencev aktivno sodelovanje. Pogodbenice Energetske skupnosti so v ospredju prizadevanj za vzpostavitev pravnih in regulativnih okvirov, ki spodbujajo naložbe v obnovljive vire energije. Ta razvoj je natančno usklajen s cilji do leta 2030 in zavezanostjo prehodu na okolju prijazno in zeleno energijo.

Cilj Konference
Konferenca Energetske skupnosti o spodbujanju naložb v obnovljive vire energije si prizadeva za tesnejše sodelovanje med predstavniki vlade in potencialnimi vlagatelji, ki želijo raziskati možnosti v sektorju obnovljivih virov energije. Med ključne teme konference spadajo podporne sheme, potrdila o izvoru električne energije, pogodbe o nakupu električne energije iz obnovljivih virov, lastna raba energije ter poenostavitev postopkov izdaje dovoljenj za projekte iz obnovljivih virov energije. Strokovna konferenca bo potekala 16. novembra, v Hotelu Intercontinental, na Slovenski cesti 59 v Ljubljani, med 9:00 in 16:30 uro. Poleg fizične udeležbe bo na voljo tudi možnost virtualne prisotnosti. Dogodek bo obsegal štiri panelne razprave, na katerih bodo razpravljane ključne teme: iskanje priložnosti za prehod na obnovljive vire energije preko dražb, spodbujanje sistema energetske skupnosti za potrdila o izvoru električne energije, dolgoročne pogodbe o nakupu električne energije iz OVE kot katalizator za več naložb v obnovljive vire energije in spodbujanje državljanov za trajnostno delovanje preko samooskrbe z obnovljivimi viri energije.

Registracija in Informacije
Za udeležbo na konferenci je obvezna predhodna registracija preko spletne strani Energetske skupnosti, ki jo je potrebno opraviti najkasneje do 9. novembra 2023. Potrditveno sporočilo za registracijo vsebuje tudi povezavo za virtualno udeležbo. V kolikor še niste registrirani na spletni strani Energetske skupnosti, si račun najprej ustvarite in potrdite. Po uspešni registraciji nadaljujete z registracijo na dogodek. Vse informacije so podprte s konkretnimi viri in raziskavami. Priporočamo preverjanje uradne spletne strani Energetske skupnosti za morebitne posodobitve.

VIR: Naš Stik