»Na GZS pozdravljamo hitro ukrepanje vlade in sprejem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

»Na GZS pozdravljamo hitro ukrepanje vlade in sprejem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Predvideno sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen je ustrezen ukrep, ki ga dovoljuje pravni okvir na ravni EU, vendar naslavlja porast cen energentov v letošnjem letu. Ne naslavlja pa velikih neznank v zvezi z gotovostjo dobav zemeljskega plina, pa tudi ne zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne uporabnike v prihodnjem letu. Težave za podjetja se bodo prihodnje leto poglobile, saj narašča delež podjetij, ki se sooča z visokimi veleprodajnimi cenami,« opozarja vodstvo GZS. Zato GZS pričakuje še v jesenskih mesecih oblikovanje zelo konkretnih ukrepov, ki bodo razbremenili gospodarstvo, kar so sicer izpostavili člani UO GZS že na svoji zadnji, izredni seji v mesecu juliju.


Po podatkih Analitike GZS se je gospodarska klima v Sloveniji v juliju pričakovano znižala (za 1,7 o. t. na -1,1) in je sedaj nekoliko pod dolgoletnim povprečjem. To odraža upočasnjeno gospodarsko dinamiko, predvsem pa izrazito negativna pričakovanja potrošnikov in delno predelovalnih dejavnosti glede pogojev poslovanja v prihodnjih mesecih. Skupni imenovalec teh izzivov so visoke cene energentov in surovin. V industriji je skrb še toliko večja zaradi nevarnosti redukcij zemeljskega plina.Da bi gospodarstvo čim bolj nemoteno delovalo, potrebuje in pričakuje zanesljivo dobavo energentov po sprejemljivih cenah. Zato GZS izraža zadovoljstvo, da je vlada danes potrdila zakon o pomoči gospodarstvu, ki predstavlja shemo pomoči za najbolj prizadeta podjetja, za katero si je GZS prizadevala odkar je EK sprejela t. i. dopolnjen toolbox. Analitika GZS ocenjuje, da bo do pomoči za obdobje od 1. junija do 31. decembra upravičenih okoli 5.000 podjetij.Kot pa poudarja vodstvo GZS, glede na projekcije, to za konkretno naslovitev energetske krize še ne bo dovolj. Da bi ohranili razvojno sposobno gospodarstvo, ki bo lahko izpeljalo nujni zeleni in digitalni prehod, pričakuje enakopravno obravnavo celotnega gospodarstva in gospodinjstev/prebivalstva tako pri oskrbi z energenti kot pri njihovih cenah. Posebej pa izpostavlja nujnost »uvedbe omejitve cene (kapice) tudi za gospodarstvo najkasneje v začetku prihodnjega leta. Tak ukrep sta nenazadnje že uvedli Španija in Portugalska.« Nujno bi bilo, da bi sedaj tak ukrep oblikovali na ravni Evropske komisije in bi veljal za vse članice EU.GZS si bo še naprej prizadevala za proaktivno sodelovanje z vlado in pristojnimi ministrstvi pri pripravi ukrepov pomoči gospodarstvu.


PR: GZS