Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, se v Bruslju udeležuje zasedanja Izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, se v Bruslju udeležuje zasedanja Izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (BETTER FINANCE), v Gentu pa Izvršnega komiteja in Generalne skupščine Svetovne federacije investitorjev (WFI). Po neformalni večerji v torek so člani Izvršnega odbora včeraj obravnavali prošnjo za članstvo italijanskega združenja »New Savers«. Seznanili so se tudi s poročili in novostmi v številnih evropskih projektih, kjer sodelujejo člani federacije – 60 nacionalnih združenj vlagateljev in uporabnikov finančnih storitev. Ob tem je mag. Verbič predstavil tudi dogajanje v Bruslju v preteklem tednu – med drugim aktivnosti VZMD na sestanku Strokovne posvetovalne skupine uporabnikov finančnih storitev pri Evropski komisiji (FSUG).
Po zasedanju Izvršnega odbora BETTER FINANCE je Predsednik VZMD sodeloval še na srečanju deležnikov, ki ga je pripravil generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov (FISMA), kjer so predstavniki potrošniških organizacij razpravljali o nastajajoči Strategiji Evropske komisije za male oz. neinstitucionalne vlagatelje.

PR VZMD