v Banki Slovenije smo izdali publikacijo Bilten, september 2022.

Spoštovani,
 
v Banki Slovenije smo izdali publikacijo Bilten, september 2022.   
 
Iz vsebine: Bilančna vsota zavarovalnic je konec junija letos znašala 8,7 mrd EUR in je bila za 9,1 % manjša kot junija lani.
 
Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.  
 
Lep pozdrav

PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi