Vabilo na na 7. trienalni posvet 'Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji 2023' z naslovom KOMPLEKSNE NESREČE V SPREMINJAJOČEM SVETU

Vabilo na na 7. trienalni posvet 'Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji 2023' z naslovom KOMPLEKSNE NESREČE V SPREMINJAJOČEM SVETU, ki ga organizira Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Posvet bo v torek, 28. 3. 2023, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje URSZR na Igu.
Na 7. trienalnem znanstvenem posvetu se bomo zbrali raziskovalci, strokovnjaki, državni in občinski sodelavci ter drugi, ki nas povezuje delovanje na področju naravnih nesreč. Namen posveta je ovrednotiti kompleksne in sistemske nesreče. Prihaja do novih povezav med družbenimi, tehnološkimi in naravnimi procesi, ki rezultirajo v kompleksnih in verižnih pojavih ter naravno-tehnoloških in sistemskih nesrečah. Družbeni procesi, načini odločanja in kritična infrastruktura so bili postavljeni pred desetletji na temelju takratnega okolja in v pričakovanju, da bo to ostalo stabilno ali vsaj predvidljivo. Podnebne spremembe pa so to predpostavko odpravile, kompleksne nesreče pa na doslej neznane načine vplivajo na socialne vidike družbe, kot tudi delovanje infrastrukture in industrije. Na posvetu bomo naslovili to »novo resničnost«. Poleg tega bomo predstavili najnovejše primere naravnih nesreč ter metode, spoznanja in načine upravljanja na tem področju v Sloveniji. Dogodek bo pripomogel k izmenjavi izkušenj ter vzpostavitvi novih in utrditvi obstoječih strokovnih vezi.

V sklopu posveta bodo pripravili:
  • VABLJENA PREDAVANJA za osvetlitev širšega konteksta naravnih nesreč,
  • PREDAVANJA S ŠTUDIJAMI PRIMEROV z različnih področij naravnih nesreč ter
  • MONOGRAFIJO, ki bo izšla pri Založbi ZRC v zbirki »Naravne nesreče«.

Za morebitna vprašanja jih pokličite ali pošljite e-pošto: nns@zrc-sazu.si
Prispevke za monografijo skladno z navodili pripravite do 10. 10. 2022. Prijavnico izpolnite na spletni strani do 14. 3. 2023. Več informacij o posvetu, prijavi in programu posveta najdete na spletni strani posvetovanja (http://nns.zrc-sazu.si/).

PR: Občina Šentrupert