GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je na Vlado RS poslala pobudo za preveritev višine gospodarske škode tudi pri poslovnih subjektih, ...

Spoštovani,

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je na Vlado  RS poslala pobudo za preveritev višine gospodarske škode tudi pri poslovnih subjektih, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina in Nova Gorica zaradi posledic največjega požara v Sloveniji.

Obveščamo vas, da so 9. avgusta 2022 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 v gospodarstvu, pričeli s popisom škode v naslednjih prizadetih občinah: Komen, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.

Oškodovanci morajo oceno škode poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 29. avgusta 2022  na za to predpisanem obrazcu. Ministrstvo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo, če bo Vlada RS sprejela ustrezne pravne podlage in bodo zagotovljena finančna sredstva v proračunu Republike Slovenije.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi posledic požara se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Komen, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.

Vse informacije so na voljo na naslednjem linku:
Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 | GOV.SI

PR: GZS SPGZ