V poznobaročni palači Besenghi degli Ughi je Občina Izola pred kratkim uredila ustrezne pogoje hrambe antične Besenghijeve knjižnice. Lani je bil s sporazumom med Občino Izola in Župnijo Izola knjižni fond predan občini in postal dostopen javnosti.

Izola, 11. november 2022 – V poznobaročni palači Besenghi degli Ughi je Občina Izola pred kratkim uredila ustrezne pogoje hrambe antične Besenghijeve knjižnice. Lani je bil s sporazumom med Občino Izola in Župnijo Izola knjižni fond predan občini in postal dostopen javnosti. 

Občina si prizadeva za vzpostavitev prvotnega bogatega baročnega izgleda palače, zato je zaprosila ZVKDS za vračilo umetnin, ki so nekoč krasile Besenghijev dom. Med njimi so slike, restavrirane freske in pozlačeni leseni okvirji ogledal. S soglasjem Ministrstva za kulturo se v Besenghijevo knjižnico vračajo tudi antične knjige, med temi posebno dragocena Coronellijeva Isolario dell'Atlante Veneto (1696). V ta namen bodo projektni partnerji podpisali sporazum o promociji knjižnega gradiva.

Vabimo vas na slovesno predajo umetnin in knjižnega gradiva, ki potekala v sredo, 16. novembra 2022, ob 14. uri v glavni dvorani palače Besenghi degli Ughi na Gregorčičevi ulici 76.

Vljudno vabljeni!

VIR: Občina Izola