Družbo Elektro Primorska bo tudi v novem štiriletnem mandatnem obdobju vodil Uroš Blažica. Nadzorni svet družbe ga je soglasno imenoval za predsednika uprave za prihodnje mandatno obdobje.

Datum objave:
24. april 2024

Avtor:
povzeto po sporočilu za javnost

Avtor fotografij:
Elektro Primorska
Družbo Elektro Primorska bo tudi v novem štiriletnem mandatnem obdobju vodil Uroš Blažica. Nadzorni svet družbe ga je soglasno imenoval za predsednika uprave za prihodnje mandatno obdobje.

Iz družbe Elektro Primorska sporočajo, da je nadzorni svet družbe soglasno imenoval Uroša Blažico za predsednika uprave za mandatno obdobje štirih let. Mandat predsednika uprave začne teči 2. 7. 2024.

Blažica je zaupanje nadzornega sveta prejel "na podlagi natančno predstavljenega programa dela in vizije razvoja družbe Elektro Primorska d. d. za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ter ustreznimi rešitvami za izzive, ki jih elektroenergetski trg predstavlja v naslednjih letih." (kp)

VIR: Naš Stik