Vlada je danes sprejela predlog Energetskega zakona EZ-2, ki prinaša celovito prenovo zakonodaje na področju energetike. Ta zakon poudarja trajnostno energetsko politiko, spodbuja obnovljive vire energije ter uvaja digitalizacijo in poenostavitev postopkov. S tem se Slovenija usmerja v zeleni prehod in zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv.

Datum objave:
7. december 2023

Avtor:
Mare Bačnar

Avtor fotografij:
Freepik
Vlada je danes sprejela predlog Energetskega zakona EZ-2, ki prinaša celovito prenovo zakonodaje na področju energetike. Ta zakon poudarja trajnostno energetsko politiko, spodbuja obnovljive vire energije ter uvaja digitalizacijo in poenostavitev postopkov. S tem se Slovenija usmerja v zeleni prehod in zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv.

V današnjem prelomnem koraku na področju energetike je vlada sprejela predlog Energetskega zakona EZ-2, ki bo oblikoval prihodnost energetskega sektorja. Ta zakon pomeni celovit prehod od obstoječega Energetskega zakona (EZ-1) ter uskladitev z novimi izzivi trajnostnega razvoja. EZ-2 zavezuje k načelom trajnostne energetske politike in odraža nujnost prehoda v zeleno gospodarstvo. Poglavitni poudarki zakona vključujejo:

Učinkovito upravljanje in novosti v delovanju
Predlog zakona definira načela in ukrepe za upravljanje energetske politike na vseh ravneh ter pristojnosti regulatorja in inšpekcije. Pomeni tudi temelj za boljše upravljanje energetske infrastrukture ter usmerjanje kapitalskih naložb v pristojnosti vlade. Nov zakon ponuja podlage za spodbujanje investicij v obnovljive vire energije ter spodbuja modernizacijo proti pravičnemu, zelenemu prehodu. Hkrati bo omogočal hitrejše ukrepanje v morebitnih kriznih razmerah na področju oskrbe z energijo.

Inovativni pristopi za enostavnejše postopke
Poenostavljeni, pohitreni in digitalizirani postopki obljubljajo transparentnost, enakopravnost prijaviteljev ter posebna postopkovna pravila za dodeljevanje finančnih spodbud. S temi pravili se vzpostavljajo jasna pravila odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih koristih v upravnih zadevah. Na lokalni ravni se bo v okviru zakona spodbujalo opuščanje rabe fosilnih goriv za ogrevanje ter določalo cilje za učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Prav tako se uvaja načrtovanje energetskih skupnosti za obvladovanje energetske revščine.

Pomen EZ-2 za prihodnost
Kot pravijo na vladi, je ta zakon ključen za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izboljšanje kakovosti bivanja v lokalnih skupnostih. S temi naprednimi koraki Slovenija aktivno prispeva k trajnostnemu razvoju ter skrbi za okolje in zdravje svojih prebivalcev. Zakon EZ-2 prinaša vizionarski pristop k zeleni energetski prihodnosti Slovenije ter postavlja temelje za trajnostno usmerjeno družbo.

VIR: Naš Stik