Slovenija med 18. in 20. majem gosti 103. skupščino Evropske potovalne komisije (ETC). Dogodek poteka v Ljubljani, v hotelu Slon.

Slovenska turistična organizacija (STO) v okviru dogodka predstavlja svoja trajnostna prizadevanja s poudarkom na zeleni shemi slovenskega turizma in načrtih za naprej. Ilona Stermecki, v. d. direktorice STO je v nagovoru direktorjem nacionalnih turističnih organizacij izpostavila Slovenijo kot destinacijo, ki se je vizijo turizma opredelila na razvoju uravnoteženega zelenega butičnega turizma višje kakovosti, s kulturno identiteto in lokalnim karakterjem. Danes (19. maja) bo Slovenija udeležencem skupščine kot primera dobre prakse na področju vzpodbujanja razvoja trajnostnega turizma predstavila Zeleno shemo slovenskega turizma in Bohinj kot prvega nosilca platinastega znaka Slovenia Green.

V Ljubljani med 18. in 20. majem poteka skupščina ETC, v okviru nje pa forum o praksah trajnostnega turizma, na katerem teče razprava o pomenu osredotočenosti turističnega sektorja na trajnost in podnebne ukrepe v obdobju kriz, kakršnim smo jim priča v zadnjih letih. Program dogodka spremlja več kot 70 prijavljenih udeležencev iz 30 držav.
 
Vključitev trajnostnih turističnih praks v turizem postaja vse pomembnejše. Z izbruhom pandemije COVID-19 se je turistični sektor soočil z oteženim prehajanjem oz. z zaprtjem meja in ustavitvijo delovanja. Danes, po pandemiji, se turistični sektor sooča z izzivom ponovnega uspešnega zagona in novimi omejitvami zaradi naraščajočih cen energentov, pomanjkanja usposobljenega kadra in vojne v Ukrajini, kar vpliva na podobo Evrope kot varne destinacije.

Predsednik ETC Luís Araújo je ob priložnosti skupščine ETC v Sloveniji izpostavil: »Kljub nenehnim izzivom in negotovostim, s katerimi se sooča turistični sektor, nacionalne turistične organizacije po vsej Evropi upravičeno upajo na ponovni zagon turizma, ki je napovedan za letošnjo poletno turistično sezono. Veseli me, da so se v Ljubljani zbrali najvidnejši v turističnem sektorju, da bi oblikovali strategijo na področju trajnostnih in okoljskih problematik, ki bodo vplivala na turizem v prihodnjih mesecih in letih. Poseben pomen dogodku daje dejstvo, da razprava ETC o trajnosti poteka v Sloveniji, ki je v ospredju zelene tranzicije evropskega turizma. Rad bi se zahvalil Slovenski turistični organizaciji za odlično gostoljubje in predstavitvi njihove trajnostne prakse iz prve roke,« je dodal.

Udeležence forma, t. j. direktorje evropskih nacionalnih turističnih organizacij, je nagovorila tudi Ilona Stermecki, v. d. direktorice STO. Izpostavila je izkušnje Slovenije na več kot 10 let trajajoči poti trajnostnega turizma ter raznolike pozitivne učinke Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), ki jo upravlja STO: »Zelena shema je Slovenijo postavila med pionirje razvoja trajnostnega turizma in poskrbela za veliko pozitivne promocije tako slovenskega turizma kot države. Zelena shema slovenskega turizma je veliko naredila pri ozaveščanju na terenu, da je trajnost edini pravi način razvoja turizma, tega vseobsegajočega sistema, ki zaradi svoje multiplikativnosti vpliva na različne segmente družbe in na mnoge panoge. Danes kar 90% vseh turističnih prihodov pokrivajo destinacije z znakom Slovenia Green. Ponosni smo, da danes najvišje, to je platinasto odličje Slovenia Green nosijo že štiri destinacije, to so Bohinj, Ljubljana, Laško ter Čatež in Brežice, skupno pa je v vseh kategorijah podeljenih več kot 200 znakov Slovenia Green

Poudarila je velik pomen usklajenega delovanja vseh turističnih akterjev za še bolj trajnosten in odporen turizem: »Koordinirano delovanje na vseh področjih bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju butičnega, pristnega, povezovalnega turizma. Seveda bo zahtevalo od nas, da delujemo še bolj trajnostno, povezano, kakovostno, inovativno. Vendar le tako bomo ustvarili dodano vrednost, ki bo pripomogla k nadaljnjemu vlaganju v še boljšo infrastrukturo, trajnostne projekte in ljudi. V slovenskem turizmu se zavedamo, da je ta pot tlakovana tudi z ustrezno infrastrukturo v digitalnem okolju. S tem namenom smo oblikovati Strategijo digitalne preobrazbe do leta 2026, pri kateri smo, med drugim, upoštevali ključne strateške smernice na ravni EU, ki vključujejo tudi dokumente European Travel Commission. Tako kot v zeleni zgodbi si želimo, da bi tudi na digitalnem področju Slovenija postala vzročni primer pametne destinacije

V okviru dogodka STO predstavlja svoja trajnostna prizadevanja s poudarkom na Zeleni shemi slovenskega turizma in načrtih za naprej ter predstavitev destinacije Bohinj kot prve nosilke platinastega znaka SLOVENIA GREEN, ki predstavlja najvišje priznanje zelene sheme. Pred dnevi so se Bohinju pridružile še tri nosilke platinastega znaka: Ljubljana, Laško ter Brežice in Terme Čatež.

Več o intenzivnem sodelovanju ETC in STO je na voljo v medijskem središču .

PR: STO