V želji po oživitvi turistične in kulturne ponudbe se je Občina Dolenjske Toplice, kot nosilka operacije, uspešno prijavila na dva poziva LAS STIK, z operacijo z naslovom SITARJEVA HIŠA, NA IZVIRIH TRADICIJE in operacijo VODA –(IZ)VIR ŽIVLJENJA.

V želji po oživitvi turistične in kulturne ponudbe se je Občina Dolenjske Toplice, kot nosilka operacije, uspešno prijavila na dva poziva LAS STIK, z operacijo z naslovom SITARJEVA HIŠA, NA IZVIRIH TRADICIJE in operacijo VODA –(IZ)VIR ŽIVLJENJA. Vzpostavitev novega prodajno trženjskega prostora in uspešno prvo  leto delovanja TICa v novih prostorih je omogočilo ravno sofinanciranje s strani obeh operacij.
 
Prostor turistično informacijskega centra, fotografija Alenka Peterlin

 
S prenovo Sitarjeve hiše smo v Dolenjskih Toplicah pridobili prostor, ki služi informiranju obiskovalcev, promociji našega kraja in ponudnikov, degustacijam, različnim predstavitvam, izvedbi tematskih delavnic ter nenazadnje tudi kot podporni prostor dogodkom, ki se odvijajo na Sokolskem trgu. Hkrati pa se v hiši ponujajo možnosti za nadgradnjo ponudbe in za druge različne aktivnosti, ki jih bomo določili v nadaljevanju.
 
Peka kruha ob otvoritvi Sitarjeve hiše, fotografija Alenka Peterlin

 
Z različnimi aktivnostmi smo skupaj ustvarili pestro ponudbo delavnic, spoznavali različna področja, od kulinaričnih delavnic s pridihom tradicije in modernosti, do medgeneracijskih druženj, ročnih del pa vse do predstavitve čebelarjenja in njegovega pomena kot tudi pomena vode. Skupaj smo soustvarili več kot 60 druženj, z več kot 600 udeleženci Postavili smo fotografsko razstavo ob svetovnem dnevu voda, gostili likovne razstave, razstavo del otrok vrtca Gumbek, plakatov učencev gledališkega krožka, razstavo Gumbarija skozi čas, razstavo luči iz buč,… Iz prostorov se ob sodelovanju domačega društva podeželskih žena razlega prijeten vonj po domačem. V ponudbo smo, po krajšem premoru zaradi pandemije, ponovno umestili gledališke predstave za otroke in odrasle.
Prodajne vitrine lokalnih ponudnikov, fotografija Alenka Peterlin

Ponosni smo na vzpostavitev ponudbe lokalnih kmetov in rokodelcev ter umestitev njihovih  produktov na police TICa. Ob otvoritvi smo imeli sklenjeno sodelovanje z 12 ponudniki, trenutno pa obiskovalcem ponujamo izdelke 22 ponudnikov. Težimo k bogatejši ponudbi, ki na eni strani promovira ponudbo lokalnih ponudnikov in na drugi obiskovalcem ponudi tisto, česar si ti želijo, zato jo v tem duhu ves čas tudi dopolnjujemo. Vedno večja pestrost ponudbe se kaže tudi trendu večje mesečne prodaje, ki v povprečju znaša 450€ (oktober 2021 – oktober 2022).
Razstava lučk iz buč, avtorice Karmen Stezinar, fotografija Alenka Peterlin

 
Prostor trga vsako soboto napolni in obogati kmečka tržnica, kjer redno srečujemo pet do šest lokalnih ponudnikov, občasno pa se nam pridružijo tudi ostali kmetovalci in rokodelci izven topliških meja.
Kmečka in rokodelska tržnica, fotografija TIC

V TICu  obiskovalcem pomagamo z informacijami kam se lahko odpravijo in jih povežemo z lokalnimi vodiči. V poletnih mesecih sta bila v turistično ponudbo dodatno umeščena dva nova produkta, 4D doživetje – Potovanje k izviru življenja, ki ga obiskovalci doživijo v Sitarjevi hiši in pa aplikacija Raziskovanje skrivne Baze 20, ki lepo dopolni obisk Baze 20 v lastni izvedbi obiskovalcev. Obe vsebini sta prispevali k večjemu obisku, prepoznavnosti Sitarjeve hiše in Dolenjskih Toplic. Od oktobra 2021 do junija 2022 nas je obiskalo 525 obiskovalcev. Od meseca junija pa vse do danes se je število povišalo na 2270. Poleg tega smo bili v poletnih mesecih ob sobotah in nedeljah prisotni v Soteski in tako omogoči ogled Hudičeva turna in oglednega depoja starodobnikov. Tam nas je  obiskalo skupaj preko  1000  obiskovalcev.
Delavnica za otroke v izvedbi strokovne sodelavke TMS, fotografija TIC

Mesec maj in praznovanje vseslovenskega čebelarskega praznika je v Dolenjske Toplice pripeljalo  preko 1200 obiskovalce. Glavni organizator dogodka je bilo Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske Toplice. Občudovali smo 3D kraljico, razstavo čebelnjakov in čebelarstva skozi čas, paviljon – Medena zgodba in okušali sladke dobrote na bogati rokodelki in kmečki tržnici.
3D kraljica, fotografija Zdravko Damjanovič

 
Pester nabor aktivnosti, ki ga poskušamo dopolnjevati z iskanjem novih priložnosti z večjim vključevanjem Osnovne šole Dolenjske Toplice, domačih ponudnikov, društev ter sodelovanjem z drugimi občinami bogati in daje »življenje« Sitarjevi hiši. Raziskovali smo termalne vire, vodno favno,  življenje človeške ribice, namestili predstavitveno tablo nad Sitarjev izvir in ga nekoliko uredili.  V teh dneh je mogoče že opaziti nastajanje nove zanimivosti ob Sitarjevi hiši, kjer bo spomladi zaživela vodna animacija, ki smo jo razvili v sklopu projekta Voda – (iz)vir življenja.
Zadovoljni smo lahko tudi z dobrim sodelovanjem z Javnim Skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s katerim smo oblikovali lepo zgodbo in v okviru več razpisov  pridobili nove fotografske in druge umetniške prispevke, med temi tudi kratek posnet film, za katerega so bili mladi ustvarjalci nagrajeni z zlato plaketo. V sodelovanju s KUD Dolenjske Toplice pa je nastala predstava Brbuč, plošček pesmi na temo vode in slikarski Extempore.
Fotografska razstava v sklopu projekta Voda- (iz)vir življenja, fotografija TIC

V mescu decembru bo Sitarjeva hiša bogatejša še za eno pridobitev – restavrirane poslikave, ki bodo krasile štiri prostore, med njimi tudi TIC, za katere smo pridobili sredstva Ministrstva za kulturo. Pred nami je tudi intenzivna ureditev okolice Sitarjeve hiše, za katero je izvedbena dokumentacija že izdelana, ki bo prispevala k lepšemu izgledu trga.
Občina je  v začetku leta 2022  za delovanje Sitarjeve hiše dodatno zaposlila eno osebo za polni delovni čas. Financiranje nove zaposlitve je bilo v celoti zagotovljeno v sklopu obeh LASovih projektov, iz vsakega 50% delovnega časa. Prav tako so bila zagotovljena tudi sredstva za študentsko delo, ki se ga občasno poslužujemo Zaposlitev dodatne osebe je bila zaveza operacije SITARJEVA HIŠA, NA IZVIRIH TRADICIJE in je omogočila delovanje TICa vse dni v tednu kot tudi njegov daljši delovnik.
Obisk študent kulturne etnologije in antropologije, fotografija TIC


Financiranje je bilo v okviru že navedenih operacij zagotovljeno tudi za drugo v TICu zaposleno osebo (do 80%), ki je koordinirala in vodila oba LASova projekta, vse od marca 2021 pa do oktobra 2022, hkrati pa koordinirala delo na področju turizma, pripravljala prijave na razpise, skrbela za organizacijo dogodkov ter opravljala druge  dodeljene naloge.
Razstava Gumbarija skozi čas, fotografija TIC

Skupaj s članicam DPŽ Dolenjske Toplice in Oštarijo Herbelier smo ustvarili  okusen spominek – Topliški piškot. Z velikim veseljem sodelujemo pri izvajanju projekta Pelji me, prosim. Saj sprejemamo klice uporabnikov in skupaj s prostovoljci upokojenci poskrbimo za logistično izvedbo prevoza.
Topliški piškot – model vzorca prezračevalne line Sitarjeva hiše, fotografija Alenka Peterlin


Z upravičenjem lahko trdimo, da narejenega ni bilo malo, vsak od nas, ki smo bili vključeni v aktivnosti je prispeval svoj delček v pisan mozaik. Zgradili smo nova sodelovanja, zaupanja, pridobili nova znanja in izkušnje, ki naj bodo lepa popotnica za naše prihodnje soustvarjanje in sobivanje. Glede na malo razpoložljivih sredstev in preudarno porabo smo z rezultati zadovoljni in uspehi so vidni. Vedno znova se odpirajo nove ideje kot tudi možnosti  izboljševanja. Dokazali smo, da korak po korak, s sodelovanje in preudarnostjo lahko dosežemo veliko.
Obisk članic DPŽ Idrija – prenos dobre prakse, fotografija TIC

 
Sitarjeva hiša postaja prostor za druženje, prostor, katerega povezujemo z domačnostjo, turistično ponudbo kraja in prostorom za izmenjavo različnih dobrin, znanj in aktivnosti. V želji, da postane zatočišče, kjer se za trenutek čas ustavi in popelje v čas otroštva in prijetnih spominov, bomo vsebino nenehno nadgrajevali in še naprej strmeli k povezovanju.
 
Polona Vrtar, TIC Dolenjske Toplice

VIR: Občina Dolenjske Toplice