Župan Peter Dermol in podžupanja Aleksandra Vasiljević sta se s sodelavci srečala s predstavniki različnih verskih skupnosti.

Župan Peter Dermol in podžupanja Aleksandra Vasiljević sta se s sodelavci srečala s predstavniki različnih verskih skupnosti. Predstavili so izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in pohvalili dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo ter lepo urejenost mesta.
 
Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je vsem predstavnikom verskih skupnosti zahvalil za odlično sodelovanje in njihov pomemben doprinos družbi, še posebej v času epidemije, ko je bilo veliko občanov v stiski tako zaradi zdravstvenih kot tudi socialnih razlogov. Poudaril je, da je ponosen na versko in nacionalno raznolikost, ki jo v našem multikulturnem mestu zelo cenimo. Naše mesto je posebno tudi zaradi izredne solidarnosti, sodelovanja in povezovanja.
 
Mestna občina Velenje ob svetovnem dnevu religij, ki ga obeležujemo 16. januarja, tradicionalno organizira srečanje s predstavniki različnih verskih skupnosti. Zaradi epidemije smo srečanja organizirali v teh dneh. Vodstvo občinske uprave se je srečalo s predstavniki katoliške, pravoslavne, islamske in evangelijske verske skupnosti ter predstavniki Jehovovih prič. Osebno so predstavili svoje delovanje, posebnosti v verskih obredih in izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Župnik katoliške cerkve je predstavil predvideno reorganizacijo dekanij, imam islamske skupnosti je pohvalil dobro urejene prostore, v katerih delujejo, predstavniki Jehovovih prič so izpostavili uspešno uvedbo informacijskih tehnologij pri izvajanju obredov v času epidemije, predstavniki evangelijske in pravoslavne cerkve pa so izpostavili potrebe po primernih prostorih za njihovo delovanje.


Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje