Družinska dinamika in pomanjkanje digitalnih spretnosti ovirata razvoj poslovanja, razkriva raziskava podjetja Mastercard v Evropi

Medtem ko se gospodarstvo digitalizira, so majhna evropska družinska podjetja izpostavljena tveganju, da začnejo zaostajati za konkurenco, ugotavlja nova raziskava podjetja Mastercard. Največja izziva, s katerima se soočajo tudi slovenska majhna in srednja družinska podjetja, sta kako prepričati družinske člane v modernizacijo in najti prave digitalne rešitve. 

Majhna in srednja podjetja predstavljajo skupno 99 % vseh evropskih podjetij1. Večina je vodenih družinsko, kot navaja Evropski parlament2, kar še zlasti velja za mikro podjetja z manj kot 10 zaposlenimi3. Kljub njihovi veliki zastopanosti, le 37 % družinsko vodenih majhnih in srednjih podjetij meni, da so pripravljena na delovanje v digitalnem gospodarstvu, ugotavlja raziskava. 

Mastercard ima ključno vlogo pri digitalizaciji evropskih majhnih in srednjih podjetij, saj nudi storitve štirim od petih oziroma približno 18 milijonom majhnih podjetij. Z raziskavo, opravljeno v 15 državah, je podjetje Mastercard želelo ugotoviti, kako se majhna podjetja odzivajo na vse bolj digitalizirano gospodarstvo in družbo v Evropi. V študiji je sodelovalo 10.501 oseb iz majhnih in srednjih evropskih podjetij, ki so vodena družinsko, pa tudi tistih, ki niso vodena družinsko, podrobnejša analiza podatkov za slovenska podjetja, predstavljena v nadaljevanju, pa izpostavlja potrebo po novih strategijah za uspešno poslovanje v digitalnem gospodarstvu. 

KLJUČNE UGOTOVITVE: 

● 54 % slovenskih družinskih podjetij je od pandemije naprej povečalo uporabo digitalnih plačil; 31 % jih je izrazilo popolno pripravljenost na poslovanje v digitalnem gospodarstvu. 

● 23 % slovenskih družinskih podjetij je dejalo, da je bila digitalna transformacija največji izziv, s katerim se je njihovo podjetje srečalo v zadnjih 12–18 mesecih. 

● Mnoga družinska podjetja si želijo boljše uporabe novih tehnologij in digitalnih orodij za transformacijo njihovega poslovanja (35 %); 27 % pa jih je odgovorilo, da ne vedo, katere digitalne rešitve bi jim najbolj ustrezale. 

● Družinska podjetja si želijo več usposabljanj in izobraževanj (38 %) ter poslovnega mentorstva (27 %). 

● Dejavniki, ki družinskim podjetjem preprečujejo prehod na digitalne rešitve, vključujejo pomisleke glede kibernetske varnosti (46 %) in zasebnosti (32 %); 36 % pa jih je kot dejavnik navedlo zanašanje na internetno povezavo. 

● 51 % družinskih podjetij in 42 % podjetij, ki niso vodena družinsko, pričakuje rast v prihodnjem letu. 

● Slovenskim družinskim podjetjem sta pri poslovanju pomembna tesnejši odnos s kupci (70 %) in večja odpornost (48 %). 

● Kot največje izzive dela v družinskem podjetju jih 20 % navaja osebne odnose med družinskimi člani; 30 % jih navaja ozkomiselnost pri delu; 18 % pa spore glede tega, kdo bo prevzel vodenje družinskega podjetja. 

● Starejša generacija je manj pripravljena na preizkušanje novosti, kot je uvajanje nove tehnologije, sistemov ali procesov. 


Ovire na poti do digitalizacije 
Družinska podjetja so se hitro prilagodila prevladi digitalnega poslovanja, ki ga je spodbudila pandemija. Pri več kot polovici (54 %) se je povečala uporaba digitalnih plačil. 31 % jih je izkazalo pripravljenost na poslovanje v digitalnem gospodarstvu. Kljub temu izsledki raziskave kažejo, da so družinska podjetja še vedno negotova glede tega, kateri digitalni viri in tehnologija so zanje najprimernejši. Slaba četrtina podjetnikov (23 %) je dejala, da je bila digitalna transformacija največji izziv, s katerim se je njihovo podjetje srečalo v zadnjih 12–18 mesecih, 38 % pa si na omenjenem področju želi več usposabljanj, izobraževanj ter poslovnega mentorstva (27 %). Skoraj tretjina (35 %) slovenskih družinskih podjetij je dejala, da si želi boljše uporabe novih tehnologij in digitalnih orodij za transformacijo njihovega poslovanja, 27 % pa jih je odgovorilo, da ne vedo, katere digitalne rešitve bi jim najbolj ustrezale. 
Ostali dejavniki, zaradi katerih oklevajo, se nanašajo na pomisleke glede kibernetske varnosti (46 %) in zasebnosti (32 %). Presenetljiv je tudi podatek, da je 36 % sodelujočih odgovorilo, da jim zanašanje na internetno povezavo predstavlja oviro pri uvajanju novih digitalnih rešitev, ki bi lahko podprle njihove komercialne aktivnosti. 

Vloga družinske dinamike 
Družinsko vodenje ustvarja določene izzive pri poslovanju, ki lahko otežijo modernizacijo. Ena od težav, ki se je pokazala, je upiranje spremembam, pri čemer nekateri zaposleni menijo, da 
njihovo podjetje ni odprto za prilagajanje novim časom in preizkušanje novih stvari (30 %). Pri starejših generacijah je verjetnost za kaj takega še manjša. 
Edinstveni dejavnik v družinskih podjetjih predstavlja tudi upravljanje odnosov med družinskimi člani. Petina (20 %) jih je odgovorila, da so osebni odnosi s sorodniki največja ovira, ki jo morajo premagati pri delu. Zanimivo je tudi, da ključno žarišče za nekatere predstavlja načrtovanje nasledstva, slaba petina sodelujočih pa je poročala tudi o konfliktu glede tega, kdo naj v prihodnosti prevzame podjetje. 
Sodelujoči so delo s sorodniki na splošno ocenili kot pozitivno, družinska podjetja pa so bila glede rasti v prihodnjih letih bolj optimistična kot podjetja, ki niso vodena družinsko. Toda negotovost in vprašanja, kako se modernizirati, lahko skupaj z družinsko dinamiko povečajo tveganje, da bodo bolj prilagodljivi tekmeci naposled prehiteli majhna družinska podjetja. 

Podpora družinsko vodenim podjetjem 
V družinsko vodenih podjetjih je prisotna velika želja po dodatnem izobraževanju, usposabljanju in mentorstvu, ki bi podjetju pomagalo rasti. Več kot tretjina sodelujočih želi posodobiti poslovanje z boljšo uporabo digitalnih orodij. Kar kaže na to, da si majhna družinska podjetja želijo nadgrajevati znanje in spretnosti, da bi ostala v koraku s časom, vendar pri tem potrebujejo dodatno podporo, kar predstavlja priložnost za tiste, ki bi jim bili pripravljeni pomagati. 
"Majhna podjetja so gonilna sila evropskega gospodarstva. Poleg tega da nudijo zaposlitev množici ljudi, so v zahtevnih časih pokazala visoko raven odpornosti. Izsledki raziskave kažejo, da kljub temu mnoga izmed njih, kar velja tudi za majhna in srednja podjetja v Sloveniji, potrebujejo podporo, da bi uspevala v spreminjajočem se svetu," je povedal Luka Gabrovšek, poslovni direktor pri Mastercard Slovenija. "Brez pomoči namreč obstaja tveganje, da naša priljubljena majhna lokalna podjetja ne bodo mogla izpolnjevati novih zahtev potrošnikov in ostati konkurenčna. Mastercard že podpira 4 od 5 majhnih podjetij v Evropi, hkrati pa se je zavezal, da jim bo s svojimi rešitvami, viri in digitalnimi orodji pomagal ohraniti korak s spremembami na digitalnem področju.
Podjetje Mastercard je prepoznalo tri glavne ovire rasti, s katerimi se soočajo majhna podjetja v Evropi. To so možnost sprejemanja in opravljanja plačil, dostop do financiranja za podporo dolgoročni rasti ter dostop do orodij, ki pomagajo podjetjem, da se pridružijo digitalnemu ekosistemu. Da bi jih odpravil ter podprl majhna in srednja podjetja, Mastercard uporablja moč in prednosti svoje infrastrukture, tehnologije in partnerstev. 

Pomembni programi, ki so bili nedavno uvedeni v Evropi, vključno z iniciativo Strive na Češkem in v Združenem kraljestvu, nudijo podporo mikro in majhnim podjetjem, da bi z omogočenim dostopom do kapitala ter z brezplačnim svetovanjem, orodji in mentorstvi dosegla uspeh v digitalnem gospodarstvu. Dodatno pa je tukaj še nagrajeni program Začetna pot (Start Path), ki zagonskim in majhnim podjetjem pomaga pri pridobivanju kapitala, povezovanju v širše plačilno okolje ter ustvarjanju bolj vključujočega gospodarstva. 

Za več informacij o orodjih podjetja Mastercard ter njihovih prednostih, ki majhnim in srednjim podjetjem pomagajo na poti rasti, obiščite spletni naslov https://www.mastercard.co.uk/en-gb/business/overview.html. Na naslovu www.mastercard.com/businessbonus/en/home pa si oglejte ponudbe za majhna podjetja, ki uporabljajo kartice Mastercard. 

Celotno poročilo Raziskava podjetja Mastercard med majhnimi in srednjimi podjetji (2023) si lahko ogledate tukaj. 

O raziskavi 
Mastercard je evropsko raziskavo opravil v sodelovanju z raziskovalnim partnerjem Vitreous Worldwide. V raziskavi je sodelovalo 10.501 oseb iz Evrope, ki prihajajo iz družinsko vodenih podjetij (5.250 sodelujočih), in podjetij, ki niso družinsko vodena (5.251 sodelujočih), s čimer je bil zajet primerjalni pogled. Raziskava je bila opravljena na 15 trgih s sledečo velikostjo vzorca: Združeno kraljestvo (1.000), Nemčija (1.000), Švica (1.000), Španija (1.000), Portugalska (1.000), Francija (1.000), Švedska (1.000), Irska (1.000), Srbija (500), Italija (500), Slovenija (501), Bolgarija (500), Izrael (500), Severna Makedonija (500) in Poljska (500). 
Terensko delo je potekalo med 2. in 19. junijem 2023. Sodelujoči so izpolnili spletno anketo in bili na ustrezni ravni spodbujeni, pri čemer jim je bila zagotovljena anonimnost (v skladu z najboljšimi praksami na področju tržnih raziskav). 

O družbi Mastercard 
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globalno tehnološko podjetje v plačilni industriji. Naše poslanstvo je povezati in napajati vključujočo, digitalno ekonomijo, ki koristi vsem in povsod, tako, da naredi transakcije varne, preproste, pametne in dostopne. Z uporabo varnih podatkov in omrežij, partnerstev in strasti, naše inovacije in rešitve pomagajo posameznikom, finančnim institucijam, vladam ter podjetjem, da uresničijo svoj največji potencial. S povezavami v več kot 210 državah in območjih gradimo trajnostni svet, ki odpira neprecenljive možnosti za vse. 

PR - Agencija POVEM