Tovarna kemičnih izdelkov Albaugh iz Rač v lasti istoimenskega ameriškega proizvajalca škropiv in gnojil je lani dosegla visoko rast prodaje in dobička.

Rače, 17. septembra - Tovarna kemičnih izdelkov Albaugh iz Rač v lasti istoimenskega ameriškega proizvajalca škropiv in gnojil je lani dosegla visoko rast prodaje in dobička. Nekdanji Pinus je beležil 93 milijonov evrov prihodkov, kar je skoraj 90 odstotkov več kot leto prej, leto pa zaključil s 7,7 milijona evrov čistega dobička, kar je sedemkrat več kot leta 2021.

Kot je vidno iz letnega poročila družbe, so rast prihodkov beležili v glavnem na področju prodaje fitofarmacevtskih sredstev, ki jih tržijo v glavnem na trgih Evropske unije. Omenjena dejavnost predstavlja 97 odstotkov v celotnih prihodkih podjetja, lanska realizacija prodaje pa je bila v primerjavi z letom 2021 večja za kar 90 odstotkov.

V podjetju pojasnjujejo, da je njihova krovna družba maja lani prevzela skupino Rotam, s čimer so postali širše, bolje uravnoteženo in z močnejšimi viri podprta skupina. Slovenska podružnica je tako postala globalno podjetje in razširila svojo prisotnost na trgih Kitajske, Azije in Pacifiku, povečala svoj vpliv na obstoječih trgih v Ameriki, Evropi, Bližnjem vzhodu in v Afriki, ter pridobila močnejši položaj na ključnih obstoječih trgih ZDA, Argentine, Brazilije in Mehike.

"Zelo pomembno je, da je podjetje na ta način pridobilo tudi razširjene proizvodne zmogljivosti na Kitajskem in v Indiji ter znanje in vire za raziskave in razvoj, kar je ključno za nadaljnji uspešen razvoj in rast," dodajajo v letnem poročilu in dodajajo, da lahko povišanje prihodkov v letu 2022 pripišejo tudi dvigu cen vhodnih surovin in posledično dvigu prodajnih cen, seveda pa tudi dvigu prodanih količin.

Ob tem poudarjajo, da skupina še naprej vlaga v razvoj in trženje novih proizvodov, katerih registracija je v EU v zadnjem času vse bolj zahtevna. Kljub temu večinski del prodaje fitofarmacevtskih sredstev tudi lani predstavlja realizacija na evropskih trgih, znotraj prodajne palete pa najpomembnejši del predstavljajo proizvodi iz skupine herbicidov. Tistim za varstvo žit, koruze, sončnice in soje pred pleveli, so se z nakupom skupine Rotam, pridružili še produkti za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci.

Preostale tri odstotke prihodkov so lani predstavljale druge storitve, med njimi sežigalnica odpadkov, kjer so lani uresničili načrtovane količine, bi pa želeli optimizirati izkoriščenje zmogljivosti naprave in prosti del ponuditi tudi zunanjim kupcem. Pri tem si bodo prizadevali za zniževanja prevzetih količin iz zunanjega trga, ter prevzem samo višje cenovnih in visoko kakovostnih odpadkov, zagotavljajo.

Sicer pa še naprej cilj podjetja, ki je lani dodatno zaposlil 15 ljudi, tako da jih je zdaj skupaj 125, ostaja pridobitev novega razširjenega okoljevarstvenega dovoljenja, za vse proizvodne obrate na lokaciji. Tudi letos načrtujejo rast poslovanja, ki bo temeljila na racionalizaciji stroškov poslovanja in investicijskih vlaganjih v posodobitev proizvodne opreme in tehnoloških postopkov.

VIR: STAkrog