Danes, 21. aprila, smo na lokaciji NOP Premogovnika Velenje podpisali pogodbo med Premogovnikom Velenje in Mestno občino Velenje za postavitev nove kolesarske postaje Bicy, ...


(Velenje, 21. aprila 2022) – Danes, 21. aprila, smo na lokaciji NOP Premogovnika Velenje podpisali pogodbo med Premogovnikom Velenje in Mestno občino Velenje za postavitev nove kolesarske postaje Bicy, ki bo postavljena na glavnem parkirišču Premogovnika Velenje, ob obstoječi kolesarnici. Pogodbo sta podpisala direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

 
Premogovniška postaja bo že 22. v kolesarkam sistemu Bicy. Na njej bo na voljo 10 priključnih stebričkov za električna in navadna kolesa. Premogovnik Velenje bo zanjo po pogodbi zagotovil brezplačno uporabo zemljišča, elektriko in internetno povezavo, Mestna občina Velenje pa strošek postavitve in vzdrževanja postaje ter stalno zagotovitev koles Bicy.
 
Aleš Logar, direktor Premogovnika Velenje, je ob podpisu pogodbe povedal: V Skupini Premogovnik Velenje že od nekdaj spodbujamo zdrav način življenja naših zaposlenih, saj je že zaradi narave našega dela, ki poteka globoko pod zemljo v specifičnih pogojih, zelo pomembno, da imamo zdrave in fizično sposobne sodelavce, varstvo in zdravje pri delu pa je tudi eden naših najpomembnejših strateških ciljev,« in dodal, da podpiramo tudi kolesarke povezave, ki se pospešeno gradijo v Šaleški dolini, saj del povezave med Velenjem in Šoštanjem poteka tudi po pridobivanem območju Premogovnika Velenje. »Veseli nas, da se te povezave širijo tudi izven okvirov te doline – trenutno proti Koroški –, saj kar nekaj naših zaposlenih živi v okoliških krajih.«
 
Direktor Aleš Logar je dodal še, da se v družbah Skupine PV dobro zavedamo problematike pomanjkanja parkirnih mest, zato že izvajamo strategijo razvoja za prihodnje obdobje, v katerem bo premog še vedno imel pomembno vlogo in bo – ob vedno večji energetski krizi in vojni v Ukrajini – tudi edini substitut plinu, ki bo vedno na voljo. »Obenem se zavedamo nujnosti prehoda v zeleno in skrbi za naše okolje, zato bomo tudi v bodoče podpirali takšne akcije in naše zaposlene vse bolj spodbujali k trajnostni mobilnosti, uporabi avtobusnih prevozov in koles.«
 
V želji po še večjem spodbujanju trajnostne oblike mobilnosti in zdravega načina življenja naših zaposlenih smo v Premogovniku Velenje dali pobudo za razširitev kolesarskega sistema BICY tudi na območje Skupine PV, v kateri je trenutno zaposlenih skoraj 2000 ljudi. Veseli smo, da so se v Mestni občini Velenje odzvali pobudi in podprli izgradnjo BICY postaje na našem območju, saj smo prepričani, da bomo tudi s to postajo zaposlene še dodatno spodbudili k bolj trajnostni mobilnosti.
 
Ob 22. aprilu – svetovnem dnevu Zemlje, kateremu tudi posvečamo današnji dogodek, smo zaposlene pozvali, da izkoristijo možnost prihoda na delo na okolju prijazen način.
 
Peter Dermol, župan MO Velenje: »Današnji podpis pogodbe je dokaz, da s Premogovnikom Velenje dobro sodelujemo. Vesel sem, da je temu tako, saj nas v prihodnje čaka kar nekaj skupnih in bistveno zahtevnejših izzivov. Lokalna skupnost vseskozi vlaga v kolesarsko infrastrukturo in v izgradnjo kolesarskih povezav v Šaleški dolini, zato smo se z veseljem odzvali pobudi Premogovnika Velenje za postavitev Bicy postaje na tem območju.«
 
Po podpisu pogodbe sta se župan MO Velenje in direktor Premogovnika Velenje zapeljala z električnima kolesoma Bicy, zaposleni v Skupini PV pa so lahko kolesa »testirali« med 13. in 15. uro. Po načrtih bo premogovniška postaja Bicy končana še pred letošnjim rudarskim praznikom, ki ga v Premogovniku Velenje obeležujemo 3. julija.
 
Srečno!
 
Avtor fotografij: Miran Beškovnik
 
Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje