V petek, 30. septembra 2022, sta župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor podjetja Mapri Proasfalt d.o.o. Marko Božič, v družbi Romane Hrovat, predsednice Krajevne skupnosti Ilova Gora

Z leve proti desni: Marko Božič, dr. Peter Verlič in Romana Hrovat


V petek, 30. septembra 2022, sta župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor podjetja Mapri Proasfalt d.o.o. Marko Božič, v družbi Romane Hrovat, predsednice Krajevne skupnosti Ilova Gora, podpisala pogodbo za ureditev lokalne ceste 111221 Plešivica – Ilova Gora od stac.1500 do stac.2400, v dolžini 900m.
Pogodbena vrednost znaša 149.941,09 EUR brez DDV oz. 182.928,13 EUR z DDV.
Klavdija Mehle

PR: Občina Radovljica