ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje pesniško nagrado Fanny Haussmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za ciklus pesmi s poljubno tematiko.

Avtorice in avtorje vabimo, da na natečaj prijavijo ciklus pesmi v slovenskem jeziku, ki ne bo daljši od 200 verzov. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati še v katerem drugem natečaju in predhodno ne smejo biti javno objavljene.
 
Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro; v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni z isto šifro, naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.
 
Ciklus pesmi in ovojnico z navedenimi podatki pošljite skupaj v večji ovojnici na naslov: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom »Za pesniško nagrado Fanny Haussmann«
 
Natečaj je odprt do 30. aprila 2022.
 
Strokovna komisija v sestavi Matjaž Pikalo (lanski prejemnik nagrade), Lidija Koceli, Marija Končina in Zoran Pevec bo izbrala pet nominiranih avtoric/avtorjev, med katerimi bo določila zmagovalko/zmagovalca, ki bo razglašen/-a na prireditvi. Imena izbranih petih nominiranih avtoric/avtorjev bodo objavljena v pomembnejših tiskanih medijih in na družabnih omrežjih, nominiranke/nominiranci pa prejmejo tudi pisno obvestilo. Dodatna pojasnila dobite na e-naslovu info@zkst-zalec.si in po telefonu 03 712 12 82.
 
Zmagovalka ali zmagovalec prejme nagrado v višini 1.000 evrov. Nagrada bo podeljena ob izidu Revije za književnost in kulturo Vpogled septembra 2022. Ciklus pesmi zmagovalke ali zmagovalca, izbrane pesmi drugih štirih nominirancev in morebitni drugi kakovostnejši prispevki bodo objavljeni v reviji Vpogled (honorar ni predviden).
 
**************************************
 
VPOGLED, revija za književnost in kulturo - vabilo k sodelovanju v novi številki revije
Ustvarjalce pisane besede vabimo, da s svojimi prispevki oblikujejo novo številko revije za književnost in kulturo Vpogled (letnik XVIII, številka 24), ki jo izdaja ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
 
Sodelujete lahko s poezijo, prozo, dramatiko, prevodi, esejistiko, predstavitvami in knjižnimi novostmi ter recenzijami. Tematika je poljubna.
 
Obseg poslanih prispevkov naj ne presega 6 tiskanih strani oziroma 6 pesmi.
 
Izbor prejetih prispevkov bo opravil uredniški odbor Vpogleda, o uvrstitvi v revijo pa boste obveščeni po končanem izboru. Nova številka bo izšla septembra 2022 in bo predstavljena na kulturnem dogodku. 
 
Svoja dela pošljite na e-naslov: info@zkst-zalec.si in jih nujno opremite z imenom, priimkom, naslovom, e-naslovom in telefonsko številko. V Zadevi elektronskega sporočila napišite: Za Vpogled 2022.
 
Prispevke sprejemamo do 30. aprila 2022.

PR: ŽKŠT