V času, ko se svet okoli nas hitro spreminja zaradi novih tehnologij, je pomembno, da našim najmlajšim pomagamo razumeti in biti del teh sprememb.

V času, ko se svet okoli nas hitro spreminja zaradi novih tehnologij, je pomembno, da našim najmlajšim pomagamo razumeti in biti del teh sprememb. Projekt "Barvne misli: informacije na sliki", ki je plod sodelovanja podjetja Press Clipping in Vrtca Ivana Glinška Maribor, predstavlja inovativen pristop k izobraževanju otrok v dobi nenehnih tehnoloških sprememb. Namenjen je otrokom, starim od 4 do 6 let, in združuje igro, ustvarjanje in spoznavanje delovanja medijskega sveta.

Press Clipping prinaša v projekt svoje bogato znanje o dinamiki medijskega sveta. Z razlago, kako informacije krožijo in vplivajo na družbo, podjetje posreduje znanje najmlajšim o pomenu medijske pismenosti. Ta pristop ne le spodbuja otrokovo kritično razmišljanje in ustvarjalnost, ampak jim tudi ponuja orodja za razumevanje in navigacijo v informacijsko bogatem svetu.

Odkrivanje sveta medijev skozi igro in ustvarjalnost

Direktorica podjetja Press Clipping, Tatjana Novak, je poudarila, kako projekt, ki se osredotoča na razvoj kritičnega razmišljanja in razumevanje medijskega sveta pri otrocih, združuje umetniške dejavnosti in zabavne delavnice. "Odkrivanje sveta medijev skozi igro in ustvarjalnost je ključnega pomena," je povedala. "Naš cilj je, da otroci skozi risanje in različne ustvarjalne aktivnosti ne samo raziskujejo svet okoli sebe, ampak se tudi učijo, kako se širijo informacije in kaj to pomeni v njihovem vsakdanjem življenju."  Ta pristop, po besedah direktorice, ne le spodbuja ustvarjalnost med otroki, ampak tudi gradi mostove med različnimi generacijami in okolji. "

S tem otroci ne samo pridobivajo znanje, ampak tudi razvijajo empatijo in razumevanje različnih perspektiv, kar je ključno za razvoj odprtih in raznolikih družb."

Tatjana Novak, direktorica Press Clippinga

Foto: arhiv Vrtca Ivana Glinška Maribor


Vodja projekta v Vrtcu Ivana Glinška v Mariboru, Nadja Borak, je poudarila pomembnost vključevanja otrok, starih od 4 do 6 let, v različne aktivnosti v okviru projekta. »Otrokom smo pokazali, kako se širijo informacije in jih spodbudili k ustvarjalnosti. S tem ne samo bogatimo njihovo znanje, ampak tudi spodbujamo medgeneracijsko povezovanje.«Nadja Borak je še poudarila, da v Vrtcu Ivana Glinška verjamejo v moč zgodnjega izobraževanja, zato so se odločili, da tudi najmlajše vključijo v ta projekt. "Zavedamo se, da ni noben otrok premajhen za učenje o pomembnih temah, kot so mediji in tehnologija. Zato smo se odločili, da te koncepte predstavimo na njim razumljiv in privlačen način," je razložila. Ta pristop omogoča otrokom, da že od zgodnjih let razvijajo osnovno razumevanje sveta okoli sebe in se učijo kritičnega mišljenja ter ustvarjalnosti, ki sta ključna za uspešno soočanje s hitro spreminjajočim se svetom.

Inovativnost in medijska pismenost
V dobi, ko tehnologija kroji vsakodnevno življenje, postaja ključnega pomena vključevanje konceptov inovativnosti in medijske pismenosti v izobraževalne programe. Ta pristop ne le osvetljuje pomembnost razumevanja in pravilne uporabe informacij v digitalni dobi, temveč tudi spodbuja ustvarjalno mišljenje in inovativnost med mladimi. S poudarkom na praktičnih izkušnjah in kritičnem razmišljanju, izobraževalni sistemi po vsem svetu spodbujajo mlade, da postanejo aktivni, informirani in odgovorni digitalni državljani. Vključevanje medijske pismenosti v izobraževalne programe ni le korak k oblikovanju bolj osveščene prihodnje generacije, temveč tudi temelj za razvoj inovativnih rešitev in idej, ki bodo oblikovale naš jutri. Ta pristop tako odpira vrata za novo generacijo kritičnih mislecev in inovatorjev, pripravljenih soočiti se s kompleksnostjo in izzivi sodobnega sveta.

Foto: arhiv Vrtca Ivana Glinška Maribor


"Barvne misli: informacije na sliki" tako predstavlja svež in napreden način učenja, ki otroke ne le uči o medijih in tehnologiji, ampak jih tudi spodbuja k razvoju lastnega načina razmišljanja in izražanja.

VIR: Press Clipping