V Trbovljah so včeraj predali namenu infrastrukturno posodobljeno Obrtno industrijsko cono Nasipi. Posodobitev obstoječe cone omogoča kar najboljše delovanje ter razvoj in širitev gospodarstva v Zasavju.


Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar sta 29. aprila lani podpisali pogodbo za izvedbo del v okviru operacije »Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi«. 25. maja letos so dela v celoti zaključena in tako je OIC Nasipi popolnoma posodobljena. 

»Ta projekt je bil v idejni fazi že pred nekaj leti, ko smo na razgovor povabili podjetnike, ki delujejo v OIC Nasipi. Po konstruktivnih pogovorih smo dobili natančen vpogled v to, kaj moramo spremeniti in urediti za lažje in nemoteno delovanje vseh podjetij, ki delujejo v sklopu OIC Nasipi,« je takrat povedala županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič.  

Obrtno-industrijska cona Nasipi z infrastrukturno posodobitvijo podjetjem nudi širše možnosti za boljše delovanje ter razvoj. S projektom se je povečala urejenost delovnega okolja, izboljšal se je potencial podjetij za internacionalizacijo, povečalo se bo število novih delovnih mest in izboljšalo poslovno okolje. Z operacijo se je  vzpostavila in posodobila potrebna javna infrastruktura (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki omogoča postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih dvoran, s čimer Občina nudi razvoj delujočih družb in tako omogoča vstop novih podjetnikov v območje OIC NASIPI. Sedanjim in potencialnim novim podjetjem tako zagotavlja ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. 

“So projekti v Trbovljah, ki so bolj ljudski in jih ljudje vidijo, in so projekti, ki jih morda ne bo videl vsak občan, pa so pomembni za tiste, ki tukaj delajo,” je ob otvoritvi povedala trboveljska županja Jasna Gabrič, ki je poudarila, da so projekt izvajali “od spodaj navzgor”, da so torej poskušali uresničiti vse želje podjetij v OIC Nasipi. 

Podjetje Kovit je s prenovo OIC Nasipi rešilo oskrbo z električno energijo v novih objektih, saj je zgrajen nov trafo, obnovljena kanalizacija pa je omogočila asfaltiranje dvorišč. Zanje je izjemno pomembno tudi krožišče, je poudaril direktor podjetja Sandi Grm, saj je zdaj primerno za večje transporte. “Mislim, da je prenova OIC Nasipi lep vzgled za korektno sodelovanje med gospodarstvom, Evropsko unijo in občino, ki je znala prisluhniti potrebam podjetij,” je dejal Grm in dodal, da so imeli v času del izzive, kako sobivati, vendar so jih uspešno premagovali. 

Da so imeli pri gradbenih delih kar nekaj izzivov, je povedal tudi član nadzora projekta Milan Guček. Predvsem je imel v mislih sanacijo brežin, na katerih so bile vidne posledice rudarjenja in vpliv nasipov, vendar so uspeli s podpornimi konstrukcijami izboljšati stabilnost območja in teren pripraviti na morebitno širjenje poslovnih objektov. Posodobljeno območje OIC Nasipi pa s tem ne bo imelo ugodnih vplivov le na razvoj trboveljskega gospodarstva, pač pa tudi na varnost za vse udeležence v prometu in stanovalce na tem območju, so še prepričani nadzorniki. 

Cilj projekta je bil izboljšati konkurenčnost regije, ustvariti boljše pogoje za nova delovna mesta, zvišati kakovost bivanja, uresničiti razvojne cilje Občine Trbovlje, spodbujati rast podjetij, prispevati k pogojem za ustvarjanje kakovostnega in strokovno usposobljenega kadra, povečati gospodarsko moč, pospešiti gospodarski razvoj Trbovelj in regije na splošno in prispevati k zmanjševanju onesnaženosti okolja. 

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.822.561 eur, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.735.181,20 eur, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 578.393,73 eur in lastna sredstva občine 508.986,07 eur.
Ureditev Obrtno industrijske cone Nasipi je eden izmed štirih evropskih projektov, med temi se trije že zaključujejo, ki si jih je Občina Trbovlje zastavila z namenom postati najpomembnejši igralec na podjetniškem zemljevidu v zasavski regiji ter hkrati zagotoviti prijetno bivalno okolje za ljudi, ki tukaj živijo. 

PR: OIC NASIPI