Mestna občina Celje je danes objavila razpis za podelitev priznanj zaslužnim občanom, drugim posameznikom in podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta Celje, ter nadpovprečno uspešnim diplomantom.

Celje, 6. december 2023 - Mestna občina Celje je danes objavila razpis za podelitev priznanj zaslužnim občanom, drugim posameznikom in podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta Celje, ter nadpovprečno uspešnim diplomantom.

O predlogih za podelitev priznanj, ki jih lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti, vsako leto odloča Mestni svet Mestne občine Celje, priznanja pa župan podeli na osrednji slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje, 11. aprila.
Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje podeljujemo naziv častni meščan Celja, zlati, srebrni, bronasti in kristalni grb Mestne občine Celje.
Pisne pobude naj predlagatelji pošljejo na naslov Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v zaprti kuverti z oznako "Razpis za podelitev priznanj v letu 2023" in obvezno v word-ovi različici na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si.

Rok za oddajo pobud je do vključno 31. januarja 2024.

Vse o priznanjih ter pogojih za podajo predloga najdete na spletni strani: JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2024 (celje.si).

VIR: MOC