Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opozarja kmete, da je 14. april 2023 zadnji dan za vložitev zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov kmečkih zavarovancev zaradi suše v letu 2022

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opozarja kmete, da je 14. april 2023 zadnji dan za vložitev zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov kmečkih zavarovancev zaradi suše v letu 2022

(Ljubljana, 12. aprila 2023) – Vlada je na svoji redni seji 30. marca 2023 sprejela sklep, s katerim je potrdila končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2022. Skladno z Zakonom (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), ki določa pogoje, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, je treba zahtevek vložiti v roku 15 dni od nastanka škode. V primeru suše v letu 2022 se kot datum nastanka škode upošteva datum sklepa, s katerim je Vlada RS potrdila končno višino škode in razglasila naravno nesrečo. Tako je 14. april 2023 zadnji dan za vložitev zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov zaradi suše v letu 2022. Do tega dne lahko kmečki zavarovanci, ki tega še niso storili, na Finančno upravo RS vložijo zahtevek, in sicer:elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavkiosebno ali po pošti na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo TUKAJ.

VIR: KGZS