Pretekli teden so se v Sloveniji zbrali partnerji mednarodnega projekta ERUDITE.

Od leta 2012 projektni sodelavci sodelujejo pri izgradnji visokohitrostne in širokopasovne infrastrukture, s katero so dosegli veliko število mestnih in podeželskih skupnosti ter omogočili vsem deležnikom, da prispevajo in izkoristijo digitalne inovacije na gospodarskem in družbenem področju. V Sloveniji so si med drugim ogledali primer dobre prakse - "pametne vinograde", ki so s pomočjo omenjene infrastrukture nastali v sklopu projekta "SMART AGRO GRAPE" v Šmarjah pri Kopru. Pomembno vlogo pri uvajanju takšnih praks ima v slovenskem prostoru inovacijski ekosistem 4PDIH, v katerem s svojimi storitvami pomagajo predstavnikom občin oz. posameznih območij lažje najti partnerje in tudi finančna sredstva za izvedbo projektov s področja digitalizacije.

Pametni vinogradi v veliko pomoč vinogradnikom
SMART AGRO GRAPE je kratica za projekt z nazivom "Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje". Gre za koncept naprednega vinogradništva, znanega kot "pametni vinogradi". Partnerji projekta ERUDITE so se pogovarjali z lokalnimi vinogradniki, ki so poročali o številnih pozitivnih ekonomskih, družbenih in ekoloških učinkih pametnih vinogradov. Ogledali so si senzorje, s pomočjo katerih vinogradniki pridobivajo informacije, ki pripomorejo k pravilni oceni razmer in pogojev v vinogradih z namenom učinkovitega in okolju prijaznejšega ukrepanja. To vključuje predvsem oceno idealne količine potrebne vode, gnojil in sredstev za varstvo in zaščito trte. Hkrati obdelava podatkov v ozadju sistema omogoča, da mobilna aplikacija sproži alarm, ko je zaznana večja verjetnost, da se v vinogradu lahko razvije bolezen ali pride do drugih težav, ki jih v vinogradih povzročajo pršica, črna pegavost, kloroza, gniloba, plesen itd.

Nove digitalne priložnosti za trajnostni razvoj
Partnerji projekta ERUDITE so enotni, da nove digitalne priložnosti pozitivno vplivajo na zaposlovanje, kakovost življenja in privlačnost posameznih destinacij. Ključni cilj projekta je zato ustvariti partnerstva za razvoj novih storitev, ki bi v celoti izkoristile gospodarski in družbeni potencial lokalnih območij ter se odzivale na potrebe skupnosti. Pri tem jim je v slovenskem prostoru v veliko pomoč digitalno stičišče 4PDIH, v katerem različnim deležnikom nudijo podporo pri razvoju digitalnih kompetenc ter delijo bogate izkušnje in vire informacij. Njihov namen je, da bodo predstavniki občin lažje spoznali potenciale, ki jih prinaša digitalizacija za njihovo okolje, ter lažje našli partnerje za izvedbo projektov s področja digitalizacije mest in skupnosti.

PR: IPPR